นายกฯ เศรษฐา ตอบแล้ว เงินดิจิทัล 10,000 บาท เริ่มเข้าช่วงไหน - sotyotnews24.com

Thursday, August 24, 2023

นายกฯ เศรษฐา ตอบแล้ว เงินดิจิทัล 10,000 บาท เริ่มเข้าช่วงไหน

เรียกว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ สำหรับ “นโยบาย Digital wallet 10,000 บาท” เงินดิจิทัล

วอลเล็ต 10,000 บาท ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง 2566 เพื่อต้องการกระตุ้น

เศรษฐกิจ หวังกระจายรายได้สู่ชุมชนและกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการบังคับใช้

แต่ก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเพราะหลังจากที่ นายเศรษฐาทวีสิน เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทำให้หลาย

คนจับตาว่าจะได้รับ เงินดิจิทัล 10,000 บาท เมื่อไหร่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 นายเศรษฐาทวีสิน

นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการโปรดเกล้าฯ ว่าเมื่อได้เป็นนายกฯแล้วจะทำอะไรให้ประชาชนเป็นสิ่งแรก

ซึ่ง นายเศรษฐากล่าวว่า มีหลายอย่าง โดยนโยบายเงินดิจิทัล ว อ ล เ ล็ ต 1 ห มื่ น บ า ท ถือเป็นนโยบายหลักของเรา

ซึ่งต้อง มี ก า ร พู ด คุ ย กัน ตอนนี้เป็นช่วงของการรวบรวมข้อมูล เมื่อพ ร้ อ ม แ ล ะ ไ ด้ รับการโปรดเกล้าแล้วก็จะเริ่มดำเนินการทันที

เมื่อถามว่า ตอนนี้มีแอปพลิเคชั่น ดิจิทัล ว อ ล เ ล็ ต 1 ห มื่ นบาทปลอมออกมาแล้ว นายเ ศ ร ษ ฐ า กล่าวว่า ตนยังไม่เห็น

แต่ยืนยันตอนนี้ยังไม่มีแอปพลิเ ค ชั่ น ดั ง ก ล่าว เพราะยังไม่เสร็จสิ้นยังทำไม่ได้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ พรรคเพื่อไทย

ได้มีการประกาศเงื่อนไขนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท เบื้องต้นดังนี้

1. คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไปที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก จะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียน

2. พื้นที่การใช้งาน ต้องอยู่ในรัศมี 4 กิโลเมตรของบ้านท่าน แต่ถ้าหากบางพื้นที่ไม่สะดวกในระยะ 4 กิโลเมตร ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้

3. ระยะเวลาการใช้ ใช้ภายใน 6 เดือน จะใช้จ่ายครั้งเดียว 10,000 บาท หรือท ย อ ย ใ ช้ ไ ป เรื่อยๆก็ได้

4. จับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำดื่ม ย า รั ก ษ า โ ร ค เครื่องมือทำกิน ฯลฯ

ตามร้านค้าในชุมชน โดยห้ามใช้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข เช่น ยาเสพติด การพ นั น เป็นต้น

5. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

6. ใช้งานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แต่ถ้าไม่ มี โ ท ร ศั พ ท์ ส ม า ร์ ท โฟน ก็สามารถใช้ผ่านเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้ พร้อมกับรหัสส่วนตัว

7. คาดว่าจะส า ม า ร ถ เ ริ่ ม โ ค ร ง ก า ร เ งิ น ดิ จิ ทั ล ได้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567

อย่างไรก็ดี เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรค

พท. แถลงกรณีมีการแชร์ภาพและข่าวการยกเลิกการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท รวมถึงมีการเผยแพร่แอพพลิเคชั่น

ปลอมโดยอ้างการลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ว่า พรรค พท.ในฐานะแกนนำรัฐบาลขอเรียนว่าขณะ

นี้ยังอยู่ระหว่างการเริ่มจัดตั้งรัฐบาล และการพิจารณาจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยพรรค พท.ยังไม่ได้

เข้าบริหารประเทศตามกฎหมาย ดังนั้น ขณะนี้จึงยังไม่มีการจัดทำแอพพลิเคชั่นดังกล่าว และยังไม่มีการลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น

น.ส.ตรีชฎากล่าวต่อว่า พรรค พท.ในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ยืนยันว่าจะผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรค พท.โดยเร็วตามที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนทันที เมื่อรัฐบาลชุดใหม่เข้าบริหารประเทศตามกฎหมาย

ย้ำว่าขณะนี้นโยบายอยู่ในระหว่างที่ผู้เกี่ยวข้องกำลังเตรียมความพร้อมในการผลักดันนโยบายให้เป็นจริงโดยเร็ว ดังนั้น การที่ผู้ไม่หวังดีพยายาม

ปล่อยข่าวปลอมว่าจะมีการยกเลิกนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต จึงไม่เป็นความจริง เป็นเฟคนิวส์ที่ต้องการทำลายความหวังของพี่น้องประชาชน

เป็นความพยายามที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนให้หลงเข้าใจผิด ขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อการกระทำของมิจฉาชีพ

ที่อาศัยจังหวะการจัดตั้งรัฐบาล มาทำร้ายพี่น้องประชาชนโดยมุ่งที่จะดึงเอาข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นพฤติกรรมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ที่จ้องจะดูดเงินในบัญชีพี่น้องประชาชน น.ส.ตรีชฎากล่าวด้วยว่า รัฐบาลโดยการนำของพรรค พท. มีความหวังดีต่อประชาชนและ

ประเทศชาติ ทั้งนี้ เราจะมีการรายงานความคืบหน้าในการผลักดันนโยบายรัฐบาลให้พี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะ เพื่อสร้างการมี

ส่วนร่วมและความโปร่งใส รวมทั้งเป็นการระวังป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ และขอเตือนไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์

และมิจฉาชีพทั้งหลาย ขอให้หยุดการกระทำผิดกฎหมาย หยุดพฤติกรรมหากินบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะรัฐบาล

ใหม่ที่มีพรรค พท.เป็นแกนนำ มีแนวทางในการจัดการมิจฉาชีพเด็ดขาด เราจะไม่ปล่อยให้ลอยนวลต่อไปอีก รวมทั้งจะขยายผล

ไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ข่าวกระแสข่าวทั่วไปลูกดาราขวัญใจคนไทยดาราซัมเมอร์

นายกฯ เศรษฐา ตอบแล้ว เงินดิจิทัล 10,000 บาท เริ่มเข้าช่วงไหน