พรรคเป็นธรรมประกาศชัด พร้อมเป็นฝ่ายค้าน ไม่โหวต หากมีพรรค 2 ลุงร่วมรัฐบาล - sotyotnews24.com

Sunday, August 13, 2023

จากกรณีที่พรรคเป็นธรรม ที่มีนาย นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ เป็นหัวหน้าพรรคเป็นธรรม ได้จัดประชุมใหญ่สามัญพรรคเป็นธรรมครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระสำคัญ คือการแต่งตั้ง น.ส.ปุณยวีร์ เต็มเจริญ สมาชิกพรรคเป็นธรรม ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายปีติพงศ์ ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก และกรรมการบริหารพรรคฯ และมีมติเอกฉันท์ให้นายพงษ์ธาริน บุตรทอง สมาชิกพรรคฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคฯ

นอกจากนั้น ที่ประชุมฯ ยังมีมติแก้ไขข้อบังคับพรรคฯ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคพรรคที่จะสิ้นสุดลง หากคณะกรรมการบริหารพรรค มีมติให้ออก เพราะกระทำผิดวินัย หรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือฝ่าฝืนข้อบังคับพรรค หรือทำให้พรรคเสื่อมเสีย หรือมีเหตุร้ายแรงอย่างอื่น เนื่องจาก ในช่วงการเลือกตั้งนั้น มีสมาชิกพรรค ไปแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์พรรคเป็นธรรม ทำให้พรรคถูกจับตา และถูกกล่าวหาจากฝ่ายความมั่นคงว่า มีนโยบายลักษณะการแบ่งแยกดินแดน

ทั้งนี้ นายปิติพงศ์ กล่าวกับที่ประชุมว่า ขณะนี้สถานการณ์ทางการเมือง ไม่แน่นอน และพรรคเป็นธรรม เป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก สามารถดำเนินกิจกรรมได้ยาก จึงต้องมีท่าทีทางการเมืองที่ชัดเจน ขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทย ที่พบว่าจะให้พรรคการเมืองขั้วรัฐบาลเดิมเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย ถือว่าสวนทางกับอุดมการณ์ของพรรคเป็นธรรม ที่ไม่ต้องการร่วมรัฐบาลกับขั้วอำนาจเดิม และอยากเห็นพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง ลำดับที่ 1 ควรได้รับตำแหน่งบริหารประเทศ

ล่าสุดมีรายงานว่า พรรคเป็นธรรม ได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ ระบุว่า พรรคเป็นธรรมพร้อมเป็นฝ่ายค้าน ไม่สนับสนุนขั้วรัฐบาลเก่า พรรคที่ชนะเลือกตั้งอันดับ 1 ควรได้บริหารประเทศ การต่อรองและการเจรจาทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เราขอเชิญชวนประชาชนที่ผิดหวังจากพรรคการเมืองเดิมที่ตนเองเคยศรัทธามาร่วมงานกับพรรคเป็นธรรม

พรรคเป็นธรรมประกาศชัด พร้อมเป็นฝ่ายค้าน ไม่โหวต หากมีพรรค 2 ลุงร่วมรัฐบาล