ประโยคเด็ด ‘เอ๋ ปารีณา’ คนไทยให้อภัยทั้งชาติ - sotyotnews24.com

Thursday, August 24, 2023

คนไทยให้อภัยทั้งประเทศ!

เปิดประโยคเด้ด ‘เอ๋ ปารีณา’ เหมือนถูกสิงร่างกลับใจเข้าข้างด้อมส้ม

เอ๋ ปารีณากล่าวว่า ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐแล้ว ซึ่ ง ต อ น นี้ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ต า ม ก า ร เ มือ ง ไ ท ย ม า ก เท่ า ไ ร แต่ก็มีสิทธิที่จะวิจารณ์โดยไม่ต้องระบุชื่อว่าเป็นใคร

“ดิฉันอาจมองภาพการเมืองไม่ค่อยออก แต่วันนี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ (314 เสียงจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทย) ว่า ฝนตกขี้หมูไหล คน…มาเจอกัน” ปารีณากล่าว

ส่วนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เชื่อว่า เศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย จะไม่ได้เป็นนายกฯ แม้จะมีโอกาส เ พ ร า ะ สั ง ค ม ไ ม่ ช อ บ ห รื อ ย อ ม รั บ ไ ม่ ไ ด้ กั บ เ ศ ร ษ ฐ า

อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชมเศรษฐาในฐานะนักธุรกิจที่เก่ง และมีความสามารถที่เหมาะจะเป็นนายกฯ ซึ่งตนเองยังคงเชื่อว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเป็นนายกฯ เนื่องจากหากไม่ได้เป็นครั้งนี้ก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้ว

ปารีณาระบุว่า อาจมี สส. พรรคเพื่อไทยบางคนไม่โหวตให้เศรษฐา เ นื่ อ ง จ า ก ถ้ า ดู พ ฤ ติ ก า ร ณ์ ที่ เ ริ่ ม ท ย อ ย ป ร ะ ก า ศ ว่ า ล า อ อ ก จ า ก พ ร ร ค ล้วนไม่เห็นด้วยกับการจับมือพรรค 2 ลุงของเพื่อไทย เพราะกลุ่มคนเหล่านั้นมีศักดิ์ศรี มีสัจจะ ทำให้ไม่สามารถทำอะไรที่ขัดต่อประชาชนได้

ปารีณาได้กล่าวถึงพรรคเพื่อไทย ณ ตอนนี้ว่า เวลาจะพูดอะไรอยากให้อมพระด้วย เนื่องจากคำพูดไม่น่าเชื่อถือแล้ว หรือแม้แต่คำพูดว่า “จำเป็นต้องกลืนเลือดเพื่อให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้า” ก็ไม่น่าเชื่อถือเช่นกัน

“ดิฉันก็ไม่ได้ชอบก้าวไกลนะบอกตรงๆ แต่เจอแบบนี้สงสาร เพราะโกหกและหักหลังกัน ประชาชนแทบจะทั้งประเทศรับไม่ได้ ขนาดสมาชิกพรรคเพื่อไทยยังทยอยลาออก เขารับไม่ได้ มันยิ่งโกหกสังคม โกหกสมาชิกพรรค ไม่รู้ว่ามีการหลอกใช้กันหรือเปล่า เป็นพรรคที่สมัยหน้าน่าจะเหนื่อย” ปารีณาขยายความ

ขณะที่การกลับมาประเทศไทยของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นความรู้สึกที่หวาดกลัว ไ ม่ ป ล อ ด ภั ย ซึ่ ง ตนเองชื่นชมทักษิณที่เก่งในเรื่องเศรษฐกิจ ยกเว้นเรื่องการโกง

ทั้งนี้ ปารีณายืนยันว่าจะไม่หวนกลับมาในเส้นทางการเมืองอีก แม้จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ตาม เพราะเบื่อและเจอเรื่องราวมากมายนับไม่ถ้วน

อ่านต่อข่าวทั่วไปข่าวกระแสจัดอันดับแซ่บข่าววันนี้ฃฃฃ

ประโยคเด็ด ‘เอ๋ ปารีณา’ คนไทยให้อภัยทั้งชาติ