ล่าสุด ‘เอส กันตพงษ์’ พาครอบครัวเดินห้าง หายดีกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว - sotyotnews24.com

Thursday, August 31, 2023

ล่าสุด ‘เอส กันตพงษ์’ พาครอบครัวเดินห้าง หายดีกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว

จากกรณีข่าวพระเอกดังเอส กันตพงศ์บำรุงรักษ์ วูบหมดสติกลางงานดีเบต ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พ.ค.

กระทั่งเมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา ไ ด้ มี ก า ร แ ถ ลง ว่ า เอส กันตพงศ์ ฟื้นแล้วและ

กำลังอยู่ ใ น ช่ ว ง ที่ ฟื้ น ฟู ร่า ง ก า ย ใ ห้ ก ลั บม า เ ป็ น เ ห มื อ น เ ดิ ม

ล่าสุดทางด้าน คริสติน่า ภรรยาเอส กันตพงศ์ได้ออกมาจากโรงพยาบาล ห ลั ง รั ก ษ า ตั ว น า นกว่า 3 เดือน

โดยในคลิป เอส กันตพงศ์ ปรากฏตัวครั้งแรกเดินในห้างสรรพสินค้ากับภรรยาและลูกสาว ด้วยสีหน้าที่สดใสแข็งแรง

ทำเอาแฟนๆใจชื้นเลยทีเดียว ทางด้าน คริสติน่า ภรรยา เอส กันตพงศ์ ได้โพสต์ ค ลิ ป พ ร้ อม ร ะ บุ แ ค ป ชั่ น เอาไว้ว่า

Our first family stroll in public โดยมีทั้งทางด้านเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ราวปาฏิหาริย์

อีกทั้งก่อนหน้านี้ ผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับพระเอกหนุ่มเอส กันตพงศ์หลังเข้าผ่าตัดใส่เครื่อง

กระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ซึ่งทางด้านภรรยา คิตตี้ คริสตินา อัปเ ด ต อ า กา ร ส า มี ข ณ ะ นี้ อ ยู่ ใน

ช่วงร่างกายกำลังฟื้นตัวได้ดี และไม่มีอ า กา ร แ ท ร ก ซ้ อ น ใ ดๆ แถมยังมี น้องวาเลนตินา ลูกสาวตัวน้อย

คอยให้กำลังใจคุณพ่อไม่ห่าง โดยในอินสตาแกรมส่วนตัว คิตตี้ ได้โพ ส ต์ ส า มี พร้ อ ม เ ขี ย น ข้ อความอวยพร

วันเกิดสุดซึ้ง ระบุว่า “ที่รัก ที่พึ่งของฉัน ฮีโร่ของฉัน วันนี้เป็นวันพิเศษของคุณ และ ฉั น ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว คุณ ม า ก

จนไม่อาจจะภูมิใจในตัวคุณได้มากไปกว่านี้แล้ว คุณแสดงความแข็งแกร่งและความสามารถในการฟื้นตัวให้เห็น

ในทุกๆ วัน และแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของคุณ คุณก็กำลังต่อสู้อย่างผู้ชนะ ฉันเชื่อว่าหลัง

จากกา ร ผ่ า ตั ด ข อ ง คุ ณ ที่ ปร ะสบความสำเร็จ นี่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ฉันอยากจะฉลองร่วมกับคุณในวันนี้

จงเป็นคนที่เข้มแข็งต่อไป แล้วทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางในที่สุด! รักเธอสุดหัวใจ สุขสันต์วันเกิด ที่รัก”

ท่ามกลางแฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรวันเกิด พ ร ะ เอ ก ห นุ่ ม กั น อ ย่ าง ล้ น ห ล า ม

ข่าวดาราวันนี้ข่าวกระแสทั่วไปลูกดาราขวัญใจคนไทย

ล่าสุด ‘เอส กันตพงษ์’ พาครอบครัวเดินห้าง หายดีกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว