ส่องเงินเดือน นายกฯเศรษฐา นั่งควบ 2 ตำแหน่ง นายกฯ และรมว.คลัง - sotyotnews24.com

Monday, September 4, 2023

นายเศรษฐา ทวีสิน นั่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยเงินเดือนนายกรัฐมนตรี 75,590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,590 บาท

และเงินเดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการครัง 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน 115,740 บาท ซึ่งเมื่อรวมเงินทั้ง 2 ตำแหน่ง 125,590+115,740 รวมเงินเดือน 2 ตำแหน่ง นายกฯและรัฐมนตรีการคลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 241,330 บาท

ส่องเงินเดือน นายกฯเศรษฐา นั่งควบ 2 ตำแหน่ง นายกฯ และรมว.คลัง