‘โย ทัศน์วรรณ-ขวัญ พิมพ์อัปสร’ ซื้อที่ดิน ทุ่มเปิดสิ่งนี้ให้พี่สาว ‘สรพงศ์’ - sotyotnews24.com

Saturday, September 2, 2023

‘โย ทัศน์วรรณ-ขวัญ พิมพ์อัปสร’ ซื้อที่ดิน ทุ่มเปิดสิ่งนี้ให้พี่สาว ‘สรพงศ์’

เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านโย ทัศนวรรณ์อดีตภรรยาของ สรพงศ์ ชาตรี และลูกสาว ขวัญ พิมพ์อัปสร

ตัดสินใจรับพี่สาวของ สรพงศ์ ชาตรี มาอยู่ที่บ้านด้วยกัน เนื่อ ง จ า ก อ า ยุ ม า ก แล้ ว แ ล ะ ไ ม่ มี ค น ดู แล

รวม ถึ ง มี ค ว า ม ส นิ ท ส น ม กั บ ท า ง ด้ า นโย ทัศนวรรณ์และ ขวัญ พิมพ์อัปสร

เมื่อวันที่ 14 เมษา ย น ที่ ผ่ า น ม าทางด้าน ขวัญ พิมพ์อัปสร ก็ได้รดน้ำขอพรคุณแม่โย ทัศนวรรณ์และคุณป้าพร้อมกัน

เพื่อเป็นสิริมงคล โดยทางด้าน ขวัญ เสนีย์วงศ์ ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า สุขสันต์วั น ส ง ก ร า น ต์ 2565 ค่า ขอให้แม่

กับป้าสุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสุขกายสุขใจ และขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุขเช่นกันค่ะ #สวัสดีปีใหม่ไทย #สงกรานต์

ซึ่งทางด้าน ขวัญ พิมพ์อัปสร โพสต์รูปภาพของคุณป้าอยู่บ่อยครั้ง รวม ถึ ง เ ป็ น ภ า พ ข อ ง คุณ ป้ า แ ล ะ

คุณแม่ที่อยู่ด้วยกัน ค อ ย ช่ ว ย กั น ดู แล คุ ณ ป้า ม า โ ด ยตลอด เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว

ล่าสุดทางด้าน ขวัญ พิมพ์อัปสร ทุ่มเปิดร้านอาหารให้คุณป้าโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า

ในที่สุดค่ะ สักที! ร้าน “#ครัวชั้นเอก”เราได้ฤกษ์ถมที่แล้ววว ที่ช้า(มากกก)ไม่ใช่ไรความพิถีพิถันตามมาตรฐานป้า

ก็คือต้องหาดินที่ดีที่สุด จะมาดินเหนียว ดินทราย เศษขยะ อะไรที่ปกติเค้าก็ใช้ถมๆที่กันไปก่อนคุมป้าคือไม่ได้!

ไม่ยอม! เรื่องถมดินยังขนาดนี้ ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหาร ถึงเราจะทำอาหารบ้านๆ แต่เรื่องความสะอาด ความอร่อย

และทุกๆความ ป้าไม่ปล่อยผ่านแน่นอน ใครรอมาชิม”กับข้าว”คุณป้าที่เร า ส่ ง ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ใ ห้ไ ม่ ไ ด้ และเป็นเมนูโปรดของคุณพ่อด้วย

อดใจรออีกหน่อยนะคะ รับ ร อ ง ห า ท าน ที่ ไ หน ไ ม่ ไ ด้ แ น่ น ว ลค่ ะ

ข่าวดาราวันนี้ข่าวกระแสทั่วไปบันเทิงหน้าหนึ่ง

‘โย ทัศน์วรรณ-ขวัญ พิมพ์อัปสร’ ซื้อที่ดิน ทุ่มเปิดสิ่งนี้ให้พี่สาว ‘สรพงศ์’