ด่วน กระทรวงต่างประเทศ ประกาศคนไทยในอิสราเอล กลับประเทศโดยเร็ว - sotyotnews24.com

Saturday, October 28, 2023

กระทรวงการต่างประเทศออกประกาศ ให้คนไทยใน อิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด เพราะตอนนี้สถานการณ์เริ่มรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง และกระทบต่อการอพยพอย่างมีนัยสำคัญ!

กระทรวงต่างประเทศประกาศ ตามที่ได้มีสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล - ฉนวนกาซา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 และกระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศเตือนคนไทย และเรียกร้องให้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นระยะ นั้น

ขณะนี้ กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบรุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล รวมถึงมีความเป็นไปได้ว่า การสู้รบจะขยายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศ และกระทบต่อกระบวนการ อพยพอย่างมีนัยสำคัญ

รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่ง และขอเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด และขอเชิญชวนให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย ช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล พิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับ สามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่: รร. David InterContinental, Kaufmann Street 12, Tel Aviv- Yafo, 61501

โทรศัพท์ศูนย์พักพิง : 050-443 8094

โทรศัพท์สถานทูตฯ : 055-271 2201, 053-245 2826, 054-636 8150

ด่วน กระทรวงต่างประเทศ ประกาศคนไทยในอิสราเอล กลับประเทศโดยเร็ว