ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 12 พ.ย. - sotyotnews24.com

Saturday, November 11, 2023

อัปเดตราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 12 พฤศจิกายน 2566 เช็กราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก “ปตท.-บางจาก-เชลล์-พีที

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ โออาร์

แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 34.29 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 34.14 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.48 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 36.25 บาทต่อลิตร

เบนซิน อยู่ที่ 44.04 บาทต่อลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 44.04 บาทต่อลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ บางจาก

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.29 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ เชลล์

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ พีที

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 44.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 12 พ.ย.