สินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยในอิสราเอล กู้ได้ 150,000 ดอกเบี้ยต่ำ - sotyotnews24.com

Sunday, November 5, 2023

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 66 ให้ธนาคารออมสินออกโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย ให้เร่งช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้แรงงานไทยนำไปชําระหนี้ที่กู้ยืมสําหรับการไปทํางานที่ประเทศอิสราเอล และ/หรือ นำไปลงทุนประกอบอาชีพอิสระ อาชีพค้าขาย ที่ไม่ใช่เกษตรกร เพื่อทดแทนการขาดรายได้ โดยมีเงื่อนไขสินเชื่อที่ผ่อนปรนพิเศษ ดังนี้

ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ยต่ำแบบลดต้นลดดอก 1% ต่อปี

ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี

ปีแรก ไม่ต้องชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย

ไม่ต้องมีหลักประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความตั้งใจของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องการช่วยเหลือแรงงานไทยให้คลายความกังวล เกี่ยวกับภาระหนี้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไปทํางานที่ประเทศอิสราเอล สามารถติดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115.

สินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยในอิสราเอล กู้ได้ 150,000 ดอกเบี้ยต่ำ