ประกันสังคม ม.33-ม.39 ใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งฟรี ครอบคลุม 20 ชนิด (รายละเอียด) - sotyotnews24.com

Monday, November 13, 2023

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษฏประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้ความคุ้มครองด้านการรักษาโรคมะเร็งแก้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนสิ้นสุดการรักษา

หากเข้ารับการรักษาตามแนวทางที่กำหนด (Protocol) ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่กำหนด และมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็ง และหรือเคมีบำบัดและหรือรังสีรักษา สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง สามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งได้ 20 ชนิด ได้แก่

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง สามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งได้ 20 ชนิด ได้แก่

โรคมะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งปากมดลูก

โรคมะเร็งรังไข่

โรคมะเร็งมดลูก

โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก

โรคมะเร็งปอด

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ตรง

โรคมะเร็งหลอดอาหาร

โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมฟอยด์ในผู้ใหญ่

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ใหญ่

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่แบบ Acute Promyelocytic leukemia (APL)

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมาในผู้ใหญ่

โรคมะเร็งกระดูกชนิด Osteosarcoma ในผู้ใหญ่

โรคมะเร็งเด็ก

นายคารม ระบุ รัฐบาลให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน มุ่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้ผู้ประกันได้คลายความกังวลเมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506

ประกันสังคม ม.33-ม.39 ใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งฟรี ครอบคลุม 20 ชนิด (รายละเอียด)