เตือนอย่าซื้อมาใช้ สินค้ายอดฮิต จ่อออกกฎ เป็นสินค้าอันตราย - sotyotnews24.com

Thursday, November 2, 2023

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ทันตแพทยสภา จัดประชุมหารือและแถลงข่าว การจัดการสินค้าทันตกรรมออนไลน์ที่หลอกลวงและเป็นอันตรายต่อผูบริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ ซึ่งมีเพียงผู้แทนจาก Lazada เข้าร่วม

ทพ.สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงสินค้าทันตกรรมออนไลน์ที่หลอกลวงและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จากการสำรวจของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทันตแพทยสภา วาระที่ 10 โดยสืบค้นข้อความสินค้าทันตกรรมในเว็บไซต์ Google โดยใช้คำว่าทันตกรรม ทำฟัน อุดฟัน ฟันปลอม หินปูน ฯลฯ

ในช่วง ก.ย.-ต.ค. 2566 พบสินค้าทันตกรรมออนไลน์ใน 3 หมวดหมู่ 7 รายการ ดังนี้ 1.เม็ดกาวอุดฟัน ซึ่งมีส่วนผสมของโลหะหนัก สะสมเและเป็นอันตรายได้ หากเจอความร้อนก็จะเหนียวอ่อนตัว มีโอกาสหลุดลงคอ 2.ที่ครอบฟันขาว 3.ฟันปลอมซิลิโคน 4.จัดฟันซิลิโคน 5.ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้หินปูนหลุด 6.สินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น และ 7.ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน ซึ่งจริงๆ อาจจะมีมากกว่านี้ แต่เบื้องต้น 7 ตัวนี้ล้วนมีอันตรายทั้งสิ้น อันตรายก็มีถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะเหตุที่เกิดฉับพลันอย่างการหลุดลงคอก็ถึงชีวิต หรือเรื้อรังก็คือหากมีสารปนเปื้อน เช่น ตะกั่ว หรือโลหะหนักก็จะสะสม

สิ่งเหล่านี้ต้องผ่าน อย.ที่จะไปใช้ในช่องปาก เราต้องให้ความรู้แก่ประชาชนว่า วัสดุอะไรที่เข้าไปในปาก หากผ่าน อย.เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ถูกกฎหมาย จะมีการตรวจ มีการวิจัยมาแล้วว่าปลอดภัยทั้งในสัตว์ทดลอง ในมนุษย์ มีการทดลองในคลินิกว่าปลอดภัยจริง ต้องมีกระบวนการขั้นตอนยาวมาก ไม่ใช่มาคิดเองทำเองแล้วใช้ ต้องมีการวิจัยสนับสนุน เราจึงร่วมมือกับ สคบ. อย. และแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ ซึ่งเริ่มต้นจาก Lazada ในการช่วยเฝ้าระวังสินค้าทันตกรรมเหล่านี้ แจ้งข้อมูล เบาะแส ไม่อนุญาตและถอดถอนผู้ขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงมีระบบ Pop up ขึ้นมาให้ความรู้ผู้บริโภคว่า การจะเลือกซื้อสินค้าทันตกรรม อย่างตัวฟอกสีฟัน ความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์เซ็นต์ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6% เป็นต้น โดยจะมีการขยายกับแพลตฟอร์มขายของออนไลน์รายอื่นต่อไป” ทพ.สุชิตกล่าว

พ.ต.อ.ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า สคบ.อยู่ระหว่างกระบวนการในการออกประกาศให้ เม็ดกาวอุดฟัน เป็น สินค้าอันตราย ซึ่งเมื่อประกาศออกมาเสร็จสิ้น หากพบมีการขายสินค้าตัวนี้ก็จะถือว่าผิดกฎหมาย สามารถเอาผิดได้ทันที โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ย้ำว่าสินค้าเหล่านี้มีอันตราย ส่วนใหญ่มักลอบนำเข้ามาจากจีนตามด่านชายแดน ซึ่งก็จะต้องประสานให้มีการเข้มข้นในการเฝ้าระวังการเข้ามาของสินค้าเหล่านี้ด้วย

ด้าน ดร.ธมกร ศุภธนรังสี รองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ในแพลตฟอร์มเรายังไม่เจอสินค้าเหล่านี้ แต่เราพร้อมที่จะร่วมมือกับราชการดำเนินการ ซึ่งลาซาด้ามีระบบอัลกอริธึมในการตรวจจับคำที่มีสิ่งผิด รวมถึงใช้ระบบค้นหาด้วยรูปภาพ อย่างไรก็ตาม หากเป็นคำที่ผู้ขายคิดค้นขึ้นมาใหม่ก็อาจจะมีการเล็ดลอดไปบ้าง แต่เมื่อเราได้รับการแจ้งจากทางหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นทางทันตแพทยสภา สคบ. หรือ อย. เราพร้อมจะนำสินค้าลงทันทีที่ได้รับการแจ้ง รวมถึงในที่ประชุมก็ได้ยืนยันว่าจะให้ผู้รู้มาให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ เมื่อพบคนทำผิดก็จะมีระบบชี้แจงไปยังผู้ขายว่า สินค้าเขาเป็นการละเมิดกฎหมายหรือประกาศที่จะออกมา

เตือนอย่าซื้อมาใช้ สินค้ายอดฮิต จ่อออกกฎ เป็นสินค้าอันตราย