อาการเหนื่อยหอบง่าย อย่าชะล่าใจ รีบไปตรวจด่วนเลย - sotyotnews24.com

Wednesday, November 8, 2023

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์เวชปฏิบัติทางประสาทวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านสมองและความผิดปกติทางประสาทวิทยา โพาสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เหนื่อยมา 3 ปี คุณลุง 50 กว่า เป็นช่างทาสี เอกซเรย์ที ฝ้าเต็มปอด สอบ resident อายุรกรรม หอบมาหลายปี บุหรี่ก็ไม่สูบ เหล้าก็ไม่กิน X ray มา ฝ้าเต็ม เอาไปส่องกล้องน้ำล้างปอดออกมา เป็นโปรตีนพอกเต็มปอดเลย คือ เซลล์ปอดสร้างโปรตีนเอง งงไหม เราเคยเห็นแต่โปรตีนจากพืช จากสัตว์ นี่โปรตีนจากปอด

เรียกโรค pulmonary alveolar proteinosis หนะ รักษา หากมีอาการมาก ก็ต้อง ล้างโปรตีนออกจากปอด 6 เดือนครั้ง ปอดจะสะอาดดีขึ้น อายุ ไม่แย่เหมือนโรคปอดอื่นๆ สาเหตุ ไม่ทราบ เป็นเอง เหนื่อย ง่าย ไป x ray นะฮะ

อาการเหนื่อยหอบง่าย อย่าชะล่าใจ รีบไปตรวจด่วนเลย