มาแล้ว อนาคตไกล ยื่น สนง.กกต. เตรียมจัดตั้งเป็น พรรคอนาคตไกล - sotyotnews24.com

Thursday, August 24, 2023

วันที่ 23 ส.ค. 66 มีรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สนง.กกต.) ว่า มีตัวแทนกลุ่มบุคคลได้เดินทางเข้ามายื่นเรื่อง เพื่อเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ที่ใช้ชื่อว่า พรรคอนาคตไกล มีภาษาไทยตัวย่อ อนก. ภาษาอังกฤษตัวย่อ FFT

โดยใช้โลโก้พรรคการเมือง เป็นรูปอินฟินิตี้ มีคำว่า อนาคตไกล อยู่ในวงล้อมหมายถึง อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ส่วนเส้นสีแดงกับเส้นสีส้ม อธิบายได้ว่า เป็นพรรคการเมืองของประชาชนทุกภาคส่วน

รายงานต่อว่า จากการสอบถามแกนนำก่อตั้งพรรคอนาคตไกลเปิดเผยว่า วันนี้ฤกษ์งามยามดี เป็นการรวมตัวทุกสาขาอาชีพ เป็นพรรคการเมืองของประชาชน แต่ขออุบรายชื่อแกนนำพรรคไว้ก่อน ซึ่งวันนี้แกนนำได้มอบหมายให้ทนายความเป็นตัวแทนในการยื่นหนังสือแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนพรรคการเมือง สนง.กกต. เตรียมการตั้งพรรคไว้ก่อน

เป็นการจองชื่อพรรคไว้ โลโก้พรรค โดยมีผู้ก่อตั้ง พรรคอนาคตไกลตามเงื่อนไขกฎหมายพรรคการเมืองกำหนด โดยตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว ชื่อพรรคและโลโก้พรรค ไม่ซ้ำหรือไม่พ้อง หรือไม่คล้ายกันพรรคการเมืองใด

ทั้งนี้ตามกฎหมายพรรคการเมือง และระเบียบ กกต.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2563 ก่อนที่ กกต.จดทะเบียน ขอเรียกว่า อนาคตไกล เป็นกลุ่มการเมืองที่จะก่อร่างสร้างเป็นพรรคการเมืองของประชาชน อยู่ระหว่างรวบรวมสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ตามเงื่อนไขที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนด คาดหมายว่า จะประชุมใหญ่เลือกตั้ง กก.บห.ชุดแรก ในวันที่ 17 ก.ย. 66 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม. อยู่ระหว่างประสานงานและดำเนินการ กลุ่มอนาคตไกลไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอื่นใด และไม่ได้เป็นนอมินีของใคร วางเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเตรียมตัวที่จะส่งผู้สมัคร สส.แข่งขันในสมัยหน้า พร้อมชนทุกพรรคการเมือง

มาแล้ว อนาคตไกล ยื่น สนง.กกต. เตรียมจัดตั้งเป็น พรรคอนาคตไกล