เปิดโพลศรีปทุม หลังจัดตั้งรัฐบาล คะแนนตกฮวบ - sotyotnews24.com

Saturday, August 26, 2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566ม.ศรีปทุม ร่วมกับ ดีโหวต เผยผลการวัดคะแนนนิยมภายหลังเลือกตั้ง-จัดตั้งรัฐบาล ในหัวข้อหากมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งวันนี้ คุณจะเลือกพรรคใด จำนวน 1,253 ตัวอย่างทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2566 ปรากฎว่าพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่าง เพื่อไทยความนิยมตกลง ขณะที่ก้าวไกลพุ่งขึ้น

โดยโพลดังกล่าว สำรวจจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกช่วงอายุ ภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,253 ตัวอย่าง ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 พบว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งสูงสุด 6 อันดับแรก มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนนิยมเฉลี่ย จากเพิ่มขึ้นไปน้อยลงตามลำดับดังนี้

พรรคก้าวไกล คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.39

พรรคภูมิใจไทย คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.50

พรรครวมไทยสร้างชาติ คะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 0.84

พรรคพลังประชารัฐ คะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 6.02

พรรคประชาธิปัตย์ คะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 9.96

พรรคเพื่อไทย คะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 62.24

ข้อมูลที่น่าสนใจคือ คะแนนนิยมที่ลดลงของพรรคเพื่อไทยร้อยละ 51.32 ได้ไหลไปหาพรรคก้าวไกล ในขณะที่ร้อยละ 10.92 ได้ไหลไปหาพรรคอื่น ๆ

สำหรับคะแนนนิยมเฉลี่ย หากมีการเลือกตั้งใหม่วันนี้ ประชาชนเลือก พรรคก้าวไกล มาเป็นอันดับ 1 กว่า 49.04% รองลงมาคือ พรรคภูมิใจไทย 14.69% และพรรคเพื่อไทย 10.65%⁣

ภาพจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียบเรียง siamnews

เปิดโพลศรีปทุม หลังจัดตั้งรัฐบาล คะแนนตกฮวบ