กทม.ตรวจรูปปั้น ครูกายแก้ว ตั้งได้ไม่ขัดระเบียบ เตรียมสร้างหลังคาคลุม - sotyotnews24.com

Friday, August 18, 2023

วันที่ 18 ส.ค.66 นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ลงพื้นที่โรงแรม the bazaar ถนนรัชดา เพื่อพูดคุยกับตัวแทนของโรงแรม กรณีรูปปั้นครูกายแก้ว

โดยระบุว่า วันนี้ลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อร้องเรียนของสิ่งปลูกสร้างครูกายแก้ว ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ ครูกายแก้วมีความสูงเพียง 5 เมตร ไม่ได้เกิน 10 เมตร ตามกฎกระทรวงที่หากเกิน 10 เมตรจะเข้าข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.อาคาร ที่จะต้องขออนุญาต

ดังนั้นหากตั้งอยู่ในสถานที่ของเอกชน ถือว่าไม่เป็นอะไร เบื้องต้นเรื่องการปลูกสร้างก็ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนเรื่องข้อร้องเรียนของกลุ่มที่คัดค้านเกิดความไม่สบายใจและรู้สึกไม่ดีเมื่อผ่านไปผ่านมานั้น ได้ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย มีทั้งกลุ่มที่ศรัทธามาไหว้ ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ส่วนมีกลุ่มที่ไม่สบายใจ กทม.ได้หารือกับทางโรงแรมช่วยหาวิธีให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างสะดวกนัก โดยทางโรงแรมยินดีให้ความร่วมมือ

ขณะที่นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา เลขาประธานกรรมการบริหารโรงแรม กล่าวว่า โรงแรมพร้อมให้ความร่วมมือกับกทม.ทุกประเด็น หาทางออกให้กับทั้งผู้ที่ศรัทธาและผู้ไม่ศรัทธา โดยจะหารือกับผู้เช่าสถานที่ในเรื่องนี้อีกครั้ง เพราะจุดที่ตั้งของครูกายแก้ว มีเอกชนมาดำเนินการจ่ายค่าเช่าให้กับโรงแรม แต่การออกแบบโครงสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรมดังกล่าวต้องอยู่ ภายใต้ความเห็นชอบของโรงแรมและโรงแรมยินดีช่วยเรื่องงบประมาณ ส่วนสิ่งใดก็ตามที่อาจจะขัดต่อกฎหมายเช่น การนำสัตว์มาบูชาตามความเชื่อนั้น โรงแรมจะยกเลิกสัญญาการเช่าทันที ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวโรงแรมมองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่หากสิ่งใดที่ทำให้ผู้คนไม่สบายใจก็พร้อมที่จะปรับปรุง

ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้า กทม.จะออกหนังสือไปยังกรมศาสนาเพื่อสอบถามถึงประเด็นการตั้งและบูชารูปปั้นครูกายแก้ว ว่าเป็นการขัดต่อศาสนาหรือศีลธรรมอันดีหรือไม่

กทม.ตรวจรูปปั้น ครูกายแก้ว ตั้งได้ไม่ขัดระเบียบ เตรียมสร้างหลังคาคลุม