เรื่องใหญ่ได้เงินดิจิตอล 10,000 ก็ใช้ไม่ได้ หลังร้านค้ารวมตัวประกาศ ไม่ขอเข้าร่วมโครงการด้วยแล้ว - sotyotnews24.com

Wednesday, September 13, 2023

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรก ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เป็นประธาน วันที่ 13 ก.ย.2566 จะมีการเสนอเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเข้าสู่การพิจารณาให้เห็นชอบหลักการในทันที ประกอบด้วย การเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล วอลเล็ต การพักหนี้เกษตรกร ที่จะพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย การลดราคาพลังงาน ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า และราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาเรื่องการยกเว้นวีซ่าเป็นการชั่วคราวให้กับนักท่องเที่ยวจีนในช่วงไฮซีซันนี้ด้วย

ทั้งนี้ จากที่รัฐบาลจะดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อแจกเงินประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป คนละ 10,000 บาท จำนวน 56 ล้านคน ใช้เงินงบประมาณราว 560,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าของแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ โดยจะใช้แหล่งเงินจากธนาคารออมสินมาดำเนินการก่อน เนื่องจากธนาคารออมสิน ถือเป็นแหล่งเงินทุนของรัฐและพร้อมจะดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยปัจจุบันธนาคารออมสินมีเงินฝากอยู่ราว 2 ล้านล้านบาท

หลังจากนั้น รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณทยอยใช้คืนให้ ส่วนแผนการใช้เงินคืนนั้น อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการชำระเงินคืนให้ธนาคารออมสิน โดยลักษณะนี้จะคล้ายกับกองทุนหมู่บ้านในอดีต แต่วงเงินอาจจะแตกต่างกัน โดยกองทุนหมู่บ้านใช้เงินเพียง 79,000-80,000 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลประเมินว่าเมื่อมีการแจกเงิน 10,000 บาท ให้ประชาชนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นการแจกให้ครั้งเดียว แต่เชื่อว่าประชาชนเมื่อได้รับเงินแล้วจะทยอยนำไปใช้จ่าย เพราะฉะนั้น การเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลจะเป็นการเบิกจ่ายตามจริง ไม่ได้เบิกจ่ายครั้งเดียวทั้งหมด 560,000 ล้านบาท และหวังว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนกลับเข้ารัฐในรูปแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีหน้า

ซึ่งตั้งเป้าไว้จะขยายตัว 5% ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนของมาตรการพักหนี้เกษตรกรนั้น ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เสนอแผนการพักหนี้ 3 ปี ลูกค้าที่เป็นเกษตรกรให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว โดยจะเน้นกลุ่มลูกหนี้ที่มีวงเงินหนี้ตั้งแต่ 100,000-1 ล้านบาทเท่านั้น โดยจะพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อให้เกษตรกรนำเงินที่จะนำมาชำระเงินกู้ ธ.ก.ส.ไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ใหม่ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันพอร์ตสินเชื่อของ ธ.ก.ส.อยู่ที่ 1.6 ล้านล้านบาท โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่กว่า 95% เป็นเกษตรกรรายย่อยที่กู้เงินตั้งแต่ 100,000-1 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนลูกค้ารายใหญ่ที่มีเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี

สำหรับการชำระหนี้ของเกษตรกรรายย่อยนั้น จะเป็นตามรอบฤดูกาลผลผลิตทางเกษตรกร และจะชำระปีละครั้ง เช่น กู้ 100,000 บาท บางรายจะชำระปีละครั้ง ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดละ 15,000 บาท หรือบางราย กู้มา 100,000 บาท เมื่องวดชำระเงินกู้ จะชำระเงินกู้และดอกเบี้ยทั้งหมด หลังจากนั้น 1 สัปดาห์หรือ 1 เดือนถัดมา จะกลับมายื่นกู้วงเงินเดิมอีกครั้ง ซึ่งรูปแบบการกู้เงินยืมเงินของเกษตรกร จะแตกต่างจากธนาคารอื่นๆ ทำให้ ธ.ก.ส.ต้องปรับรูปแบบการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้า

ซึ่งมีทั้งรูปแบบชำระเงินกู้เป็นรายเดือนและรายปี ส่วนการจัดทำงบประมาณปี 2567 นั้น นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า สำนักงบประมาณจะเสนอที่ประชุม ครม.นัดแรก ในวันที่ 13 ก.ย. 2566 เพื่อให้เห็นชอบปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2567 โดยจะมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ เหลือ 10 แผนงาน โดยหลังจากที่ ครม.เห็นชอบแล้ว ทาง 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ได้แก่

กระทรวงการคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (สศช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงบประมาณจะประชุมร่วมกันโดยเร็ว ภายในเดือน ก.ย.นี้ เพื่อจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2567 ส่วนการจัดทำโครงการดิจิทัล วอลเล็ต หรือแจกเงินดิจิทัลให้ประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไป คนละ 10,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล จะนำเงิน มาจากไหนจะชัดเจนในการประชุม ครม.วันที่ 13 ก.ย.นี้เช่นกัน โดยกระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม ครม.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ.

ต่อมามีผู้ใช้TikTOkรายหนึ่งได้โพสต์คลิประบุข้อความว่า ไม่ร่วมเงินดิจิตอล 10,000 สวน นายกฯ หลังให้ใช้ใน 4 ก.ม. โดยในคลิประบุว่า เราโดนรังแกไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วสำหรับโครงการใหม่ เงินดิจิตอล 10,000 บาท เรายืนยันแน่นอนเราไม่ทำ เพราะเราได้รับความเดือดร้อนมาจากกระทรวงการคลังในโครงการเราชนะ เราต้องต่อสู้เราต้องมาขึ้นศาลปกครองเราต้องมาอุทรณ์ เราต้องมาทำทุกอย่างทั้งๆที่เราไม่ได้กระทำผิด เราซื้อขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ลูกค้าได้สินค้าจากเรา 100 % ไม่มีลูกค้าท่านใดมาร้องทุกข์ว่าไม่ได้รับสินค้าจากเรา แม้แต่คนเดียว ฉนั้นอยากให้รัฐบาลกลับมาหันมามองคนที่เดือดร้อน คนที่เป็นหุ้นส่วน คนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับรัฐบาล ณ วันนี้ที่รัฐบาลร้องขออยากได้ร้านค้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ เรายินดีเดินเข้ามาแต่วันนี้เราเดือดร้อน

เดือดร้อนที่ต้องหาเงินที่เป็นของๆเรา มาคืนรัฐบาลอีก มันไม่ถูกต้อง ณวันที่เราสมัคร ธนาคารกรุงไทยมาเชิญที่ร้านเลยนะคะ ให้เราขายออนไลน์ได้ เราก็ขายตามสินค้าที่เรายื่นกับธนาคาร แต่วันที่เราเดือดร้อนเราทำหนังสือไปหาธนาคารกรุงไทย ขอดูใบสมัครที่เราติ๊กหัวข้อออนไลน์ได้ ธนาคารไม่มีแม้แต่เยื่อใยที่จะส่งเอกสารนั้นมาให้เราต่อสู้ เราเดือดร้อนมากเราอยากให้นายกทบทวน ยกเลิก เพิกถอนคำสั่ง ในการที่จะเรียกคืนโครงการเราชนะ ถ้าหากว่ามีการยกหรือให้ความเป็นธรรมกับเรา ร้านค้าที่โดนอีกพันกว่าร้าน ยินดีที่จะร่วมโครงการกับท่านแน่นอนค่ะ

คลิป

เรื่องใหญ่ได้เงินดิจิตอล 10,000 ก็ใช้ไม่ได้ หลังร้านค้ารวมตัวประกาศ ไม่ขอเข้าร่วมโครงการด้วยแล้ว