ราคาน้ำมันวันนี้ 14 กันยายน 2566 - sotyotnews24.com

Thursday, September 14, 2023

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 14 กันยายน 2566 อัปเดทล่าสุด โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม และพีที ได้ประกาศราคาน้ำมัน กลุ่มน้ำมันเบนซิน กลุ่มแก๊สโซฮอล์

ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันนี้ เป็นดังนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท.ล่าสุด

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.65 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 45.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 37.79 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 39.38 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 : ราคา 47.44 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 42.24 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 แก็สโซฮอล์ 95++ : 49.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 37.79 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 39.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.65 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ พีที (PT) ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 47.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 39.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2566 esso ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 41.86 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 32.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2566 shell ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 41.86 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 32.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 14 กันยายน 2566