ถ่ายทอดสด ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กันยายน 2566 - sotyotnews24.com

Friday, September 15, 2023

ถ่ายทอดสด ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประจำวันที่ 16 กันยายน 2566 ร่วมลุ้นรางวัลไปพร้อมๆ กัน

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 5 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 36 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 24 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 14 ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 2 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ 9 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 48 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2566

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโรค รางวัลละ 10,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

รางวัลที่ 2 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโรค รางวัลละ 20 บาท

เลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโรค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

รางวัลที่ 3 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

รางวัลที่ 4 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

รางวัลที่ 5 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

เลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

คลิป

สามารถติดตามได้ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Live NBT2HD หรือติดตามได้ที่ Facebook : ธกส BAAC Thailand ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ถ่ายทอดสด ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กันยายน 2566