เศรษฐา ยันไม่ขายฝัน ลุยป.ตรี 25,000 - sotyotnews24.com

Sunday, September 17, 2023

เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่รับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆ ของจ.เชียงใหม่ ว่า มาลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและโอกาสต่างๆ ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดี เศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญ รัฐบาลมาจากประชาชนทั้ง 11 พรรคร่วมรัฐบาลที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องหลักในระยะสั้นจะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจ

นอกจากกรุงเทพฯและจังหวัดภูเก็ตแล้ว เชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญสูงสุดจังหวัดหนึ่ง การท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญระยะสั้น ในเรื่องอัตราค่าแรงงานเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องชัดเจนภายใน 4 ปี สำหรับบริหารจัดการค่าแรงขั้นต่ำ และเงินเดือนปริญญาตรีจะต้องเป็น 25,000 บาท

ซึ่งหวังว่าเงินรายได้จำนวนนี้จะจูงใจบัณฑิตจบใหม่มาทำงานในพื้นที่ได้ หากติดตามนโยบายของรัฐบาลจะพบว่ามีความหลากหลาย ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเดียว แต่มีเรื่องรายได้ของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ ใช้การตลาดนำนวัตกรรมเสริมรายได้ และมีแผนระยะกลางระยะยาว

นายเศรษฐา กล่าวถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ว่า “ทุกเวทีที่ไปพูด และอีก 2-3 เดือน ก็จะเข้ามาที่ปัญหานี้ แต่ปัญหานี้ซับซ้อนมาก แต่จะพยายามหาทางแก้ไขเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยจะต้องเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ เพราะเราไม่สามารถสั่งการข้ามชายแดนได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำอะไรเลย

ตรงนี้ขอความเห็นใจเราพยายามทำอยู่ ไม่ได้มาแค่เยี่ยมเยียนขายฝันระยะสั้น แต่มีความตั้งใจจริงใจมาพูดคุยจริงๆ และ 12 เดือนต้องมี เทศกาลระดับโลก ทุกเดือนจะเป็นไฮซีซั่นหมด รวมถึงการขนส่งการสร้างถนน ทำให้ชีวิตพี่น้องทุกคนดีขึ้น ยืนยันไม่ได้มาขายฝัน ไม่ได้มาแค่รับฟังเฉยๆ มีความตั้งใจจริงที่จะทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ และอะไรที่ทำให้ได้ก่อนก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่”

เศรษฐา ยันไม่ขายฝัน ลุยป.ตรี 25,000