โปรดเกล้าฯ ตั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.คนใหม่ - sotyotnews24.com

Friday, September 29, 2023

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล พ้นจากตำแหน่ง รองผบ.ตร. และ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566

ราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯ ตั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.คนใหม่