ห้ะ จริงหรอ เปิดทรัพย์สิน หมิว สิริลภัส สส.ก้าวไกล เหลือเชื่อ - sotyotnews24.com

Friday, September 29, 2023

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 จำนวน 75 ราย เข้ารับตำแหน่ง สส. จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 12 ก.ค.66 และกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 ก.ค.66 จำนวน 1 ราย

โดยมีบุคคลที่น่าสนใจ คือ น.ส.สิริลภัส กองตระการ สส.กทม. พรรคก้าวไกล อดีตดารานักแสดง ที่ผันตัวมาเล่นการเมือง ซึ่งเคยมีประเด็นดราม่าเรื่องการขนอาหารเลี้ยง สส.กลับบ้าน จนเกิดกระแสในโลกออนไลน์ โดย น.ส.สิริลภัส แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 573,566 บาทเท่านั้น โดยมีเงินฝากในธนาคาร 144,566 บาท ยานพาหนะ 1 คัน มูลค่า 329,000 บาท และสิทธิและสัมปทาน 100,000 บาท และมีหนี้สิน เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 12,625 บาท

ทั้งนี้ น.ส.สิริลภัส แจ้งว่า มีรายได้เฉพาะจากเงินเดือนสส. 1,362,720 บาท และค่าจ้างจากการแสดง 320,000 บาท

ห้ะ จริงหรอ เปิดทรัพย์สิน หมิว สิริลภัส สส.ก้าวไกล เหลือเชื่อ