สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ กำนันนก แร่งสอบวินัยร้ายแรง - sotyotnews24.com

Friday, September 8, 2023

วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐมคำสั่งอำเภอเมืองนครปฐม ที่ 704/2566 เรื่อง ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลตาก้อง พักหน้าที่ ด้วย นายประวีณ จันทร์คล้าย ตำแหน่ง กำนันตำบลตาก้อง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รับเงินตอบแทนตำแหน่งอัตรา 11,400 บาท

กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในเรื่องถูกจับกุมในคดีอาญาในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามฆ่ าผู้อื่น

และได้พิจารณา แล้วเห็นว่า หากคงให้ นายประวีณ จันทร์คล้าย อยู่ในตำแหน่งต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ คือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ประกอบกับคดีดังกล่าวเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ทั้งอยู่ในความสนใจของประชาชนหากอยู่ในตำแหน่งต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 61 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 จึงให้นายประวีณ จันทร์คล้าย พักหน้าที่กำนันตำบลตาก้อง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อรอฟังการสอบสวนพิจารณา

อนึ่งหาก นายประวีณ จันทร์คล้าย ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อนายอำเภอเมืองนครปฐม ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ( กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครปฐม

เรียบเรียง มุมข่าว by siamnews

สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ กำนันนก แร่งสอบวินัยร้ายแรง