ด่วน สั่งปล่อยตัวชั่วคราว เยาวชนวัย 14 ออกจากสถานพินิจ หลังเห็นอาการล่าสุด - sotyotnews24.com

Friday, October 6, 2023

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการรับตัว ด.ช.วัย 14 ปี ผู้ก่อเหตุกราดยิงห้างสยามพารากอน ซึ่งขณะนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่า สถานพินิจฯ ได้มีกระบวนการรับตัว มีแพทย์ที่ตรวจและประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก ซึ่งรับทราบว่าเด็กชายไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างนี้จึงคงยังอยู่ในการดูแลของสถานพินิจฯ และตนได้รับแจ้งว่า เมื่อมีการตรวจประเมินสุขภาพจิตของเด็กชาย ทางทีมจิตแพทย์ที่ตรวจสอบเบื้องต้นมีความเห็นว่า เห็นควรส่งตัวเด็กชายไปเข้ารับการรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แต่ตนไม่ได้เห็นรายละเอียดชัดเจนว่า เด็กชายมีอาการทางจิตอย่างไร เป็นเพียงสรุปรายงานที่ได้รับทราบเท่านั้น

พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า แม้ว่าเด็กชายจะถูกส่งตัวไปรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ก็ตาม แต่ในทางกฎหมายไม่สามารถเปิดเผยเรื่องอาการสุขภาพของเด็กได้ ขอให้เป็นไปตามความเห็นของแพทย์ อีกทั้งทางกรมพินิจฯ ก็ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าร่วมดูแลเด็ก ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย นอกจากนี้ ตนไม่ได้เน้นย้ำกำชับในเรื่องใดเป็นพิเศษแก่กรมพินิจฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะมีขั้นตอนการดำเนินการและรายงานให้ตนรับทราบต่อเนื่อง อีกทั้งเรื่องสำคัญอีกประการคือการที่เจ้าหน้าที่ของกรมพินิจฯ จะต้องลงพื้นที่ สืบเสาะ สืบสวนค้นหาสาเหตุที่ทำให้เด็กชายก่อเหตุดังกล่าว เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันออกแบบกลไกป้องกันไม่ให้มีเด็กหรือเยาวชนก่อเหตุในลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีก

พ.ต.อ.ทวี กล่าวด้วยว่า หากเด็กชายเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางเสร็จสิ้นกระบวนการเป็นที่เรียบร้อย และเมื่อถึงวันนั้น แพทย์พิจารณาส่งกลับมายังสถานพินิจฯ ทางกรมพินิจฯ ก็จะมีโปรแกรมบำบัดฟื้นฟู เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยซึ่งจะเป็นในส่วนที่เด็กๆ ภายในการดูแลของสถานพินิจฯ ทุกคนจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

พ.ต.อ.ทวี กล่าวถึงการเยียวยาเหยื่อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิง ว่า ทางกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้มีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ในกรณีของผู้เสียหายที่เสียชีวิต มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามกฎหมายสูงสุดรายละ 200,000 บาท ส่วนผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บมีสิทธิได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในส่วนของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ก็จะได้รับค่าชดเชยผู้เสียชีวิตจากกระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกัน และทั้งสองส่วนจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ว่าจะมีการจ่ายเงินชดเชย เยียวยาอย่างไรบ้าง แต่ยืนยันว่าเรามีการชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายและผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอน

มีรายงานว่าเด็กชายวัย 14 ปี ได้ถูกนำตัวส่งไปยังสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 ต.ค. โดยอยู่ระหว่างการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องของทางทีมแพทย์เฉพาะทาง จิตเวชเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากนักจิตวิทยาและนักสหวิชาชีพของสถานพินิจฯ และจิตแพทย์ได้มีการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นร่วมกัน เห็นว่าควรนำส่งเด็กชายให้ได้รับการรักษาหรือได้รับการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ทางคณะทำงานของกรมพินิจฯ จึงได้มีการประสานไปยังผู้เชี่ยวชาญของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และขณะนี้เด็กชาย ยังคงอยู่ระหว่างการประเมินสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องของทางทีมแพทย์เฉพาะทาง และยังไม่สามารถทราบได้ว่าทีมแพทย์ของสถาบันกัลยาณ์ จะมีผลพิจารณาให้เด็กชายเข้านอนพักรักษาตัว (Admit) หรือจะมีการสั่งจ่ายยารักษาแทนอย่างไร ซึ่งเป็นดุลพินิจความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษา ทั้งนี้ รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า สำหรับกรณีที่มีการส่งตัวเด็กชายไปรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ ไม่ได้หมายความว่าเด็กชายมีอาการป่วยจิตรุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าว แต่เพียงเเพทย์และคณะนักจิตวิทยาลงความเห็นร่วมกันว่า ควรส่งตัวให้แพทย์เฉพาะทางได้ทำการประเมินมากกว่า

ด่วน สั่งปล่อยตัวชั่วคราว เยาวชนวัย 14 ออกจากสถานพินิจ หลังเห็นอาการล่าสุด