จุลพันธ์ ย้ำ เงินดิจิทัลฯ 1 หมื่น ต้องกลับไปใช้ตามภูมิลำเนา บอกอยากให้กลับบ้าน หากไม่กลับบ้านเลย ก็ย้ายทะเบียนบ้านเถอะ - sotyotnews24.com

Tuesday, October 3, 2023

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 3 ต.ค. 66 ที่ทำเนียบรัฐบาล นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงความคืบหน้านโยบายโครงการเติมเงิน 10,000บาท ผ่าน ดิจิทัลวอลเล็ตว่า กระทรวงการคลังได้นำเสนอเรื่องต่อ ครม. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต โดยมีนาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธาน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นรองประธานฯ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ เป็นรองประธานฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นรองประธานฯ และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นรองประธานฯ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง เป็นกรรมการ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงดีอีเอส เป็นกรรมการ และปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ยังมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผอ.สำนักงบประมาณ คณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด และ ผบ.ตร. ร่วมเป็นกรรมการ นาย จุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ถือว่าองค์ประกอบครบองคาพยพ

เพราะสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ที่จะพิจารณากรอบนโยบายทและวงงบประมาณ แหล่งที่มางบประมาณ กลไกการดำเนินการต่างๆ รวมถึงเมื่อนโยบายได้ริเริ่มแล้ว จะมีหน้าที่ในการติดตาม และตรวจสอบการทุจริตต่างๆ ด้วย พร้อมทั้งทำหน้าที่สรุปผลทว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร เพื่อรายงานให้ ครม.รับทราบต่อไป นาย จุลพันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้เบื้องต้นคณะกรรมการฯ ได้นัดประชุมนัดแรกภายในสัปดาห์นี้ เมื่อประชุมนัดแรกแล้วจะมีการมอบนโยบาย และตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย โดยมีตนทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพื่อดำเนินการลงรายละเอียดให้ครบถ้วนต่อไป

ทั้งนี้เรื่องกรอบข้อกฎหมาย และ พ.ร.บ.เงินตราที่เป็นประเด็นในสังคม เราได้พูดคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยในเบื้องต้น เรามีกลไกทำ และรองรับโดยไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ และยืนยันว่าใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแน่นอน เพราะโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

จุลพันธ์ ย้ำ เงินดิจิทัลฯ 1 หมื่น ต้องกลับไปใช้ตามภูมิลำเนา บอกอยากให้กลับบ้าน หากไม่กลับบ้านเลย ก็ย้ายทะเบียนบ้านเถอะ