โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการ อัยการ ดำรงตำแหน่ง รวม 934 ราย - sotyotnews24.com

Tuesday, October 3, 2023

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งข้าราชการอัยการรวม 4 ฉบับ มีผู้ได้รับการแต่งตั้งรวม 934 ราย โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับที่ 1 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 17 ราย

ประกาศฉบับที่ 2. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 769 ราย

ประกาศฉบับที่ 3. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสจำนวน 147 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการ อัยการ ดำรงตำแหน่ง รวม 934 ราย