ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท งวดที่ 2 แล้ววันนี้ - sotyotnews24.com

Tuesday, November 28, 2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67

สำหรับจังหวัดที่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ในวันที่ 29 พ.ย. 66 คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด วงเงิน 8,408 ล้านบาท รวม 7.4 แสนครัวเรือน ได้แก่

เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์

เกษตรกร ที่มีสิทธิ สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ที่นี่https://efarmer.doae.go.th/login

วิธีเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ผ่านเว็บไซต์

1 คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/

2 กรอกเลขที่ บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก กด ค้นหา

3 หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียด เปิดบัญชีจำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท งวดที่ 2 แล้ววันนี้