ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท งวดที่ 3 เงินเข้าบัญชีแล้ว - sotyotnews24.com

Wednesday, November 29, 2023

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67

จังหวัดที่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ในวันที่ 30 พ.ย. 66 คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 จังหวัด วงเงิน 9,480 ล้านบาท รวม 8.7 แสนครัวเรือน

ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

เกษตรกร ที่มีสิทธิ สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ที่นี่https://efarmer.doae.go.th/login

วิธีเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ผ่านเว็บไซต์

คลิกไปที่เว็บไซต์https://chongkho.inbaac.com/

กรอกเลขที่ บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก กด ค้นหา

หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียด เปิดบัญชีจำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท งวดที่ 3 เงินเข้าบัญชีแล้ว