ต้องใช้ก่อนเงินหมดอายุ เปิดวัน ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 ย้ำของที่ซื้อไม่ได้ - sotyotnews24.com

Sunday, November 12, 2023

ยังคงเป็นประเด็นที่กลายคนให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับ เงินดิจิทัล 10,000 บาท หลังจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศความชัดเจนไปเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา เป้าหมายหลักของเงินดิจิทัลที่รัฐบาลกำหนดไว้คือ จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงเดือน พ.ค. 2567 และต้องใช้ครั้งแรกภายใน 6 เดือน ใช้จ่ายได้ต่อเนื่องจนถึงเดือน เม.ย. 2570 คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ผู้มีสิทธิรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

อายุ 16 ปีขึ้นไป

รายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน

เงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท

ผู้อดรับสิทธิ 10,000 บาท

รายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน แต่เงินฝากเกิน 500,000 บาท

รายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือน แต่เงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาท

โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท เริ่มต้น-สิ้นสุดเมื่อไหร่

เดือนมีนาคม 2567

ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท ยืนยันใช้สิทธิโดยยึดอำเภอตามทะเบียนบ้าน

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2567

เริ่มใช้เงินครั้งแรก ภายในอำเภอตามทะเบียนบ้าน

เดือนตุลาคม 2567

ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้เงินของประชาชน

เดือนเมษายน 2570

สิ้นสุดการใช้เงินของร้านค้า (ร้านค้าใช้จ่ายได้ทั่วประเทศ)

กลุ่มสินค้าที่ไม่สามารถซื้อได้

สินค้าออนไลน์

สิ่งของอบายมุข เช่น เหล้า บุหรี่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม

บัตรกำนัล หรือ บัตรเงินสด

เพชร พลอย ทองคำ อัญมณี

ไม่สามารถชำระค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายดังนี้ได้

ชำระหนี้

ค่าน้ำ

ค่าไฟ

ค่าโทรศัพท์

ค่าน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

ค่าเทอม หรือ ค่าเรียน

ต้องใช้ก่อนเงินหมดอายุ เปิดวัน ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 ย้ำของที่ซื้อไม่ได้