มันกลับมาแล้ว! กรมควบคุมโรค เผยผู้ป่วยโควิดพุ่ง ช่วงฤดูหนาวนี้ นอน รพ. 24,590 คน - sotyotnews24.com

Wednesday, November 29, 2023

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย. 2566 ว่ามีแนวโน้มพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อย และยังคงเป็นสายพันธุ์ Omicron

ส่วนกรณีประเทศจีนว่าพบการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจเป็นวงกว้างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศจีน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2566 เป็นต้นมา ทำให้หลายประเทศให้ความสนใจต่อข่าวนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) มีการเผยข้อมูลว่า ทางการจีนได้แจ้งสาเหตุแล้ว พบมีการป่วยเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจ เช่น เชื้อไมโคพลาสมา (Mycoplasma pneumoniae) ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ไวรัสอะดีโน (Adenovirus) ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็ก อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวนโรคไม่พบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่

สำหรับข้อมูลสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 20 - 26 พ.ย. 2566 พบว่า มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด รวม 480 คน เฉลี่ยวันละ 69 คน และมีรายงานผู้เสียชีวิต 2 คน โดยสัปดาห์ดังกล่าวมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยจากสัปดาห์ก่อน ๆ เล็กน้อย

สอดคล้องกับการคาดการณ์โรคว่า มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประมาณการจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รักษาในโรงพยาบาล 24,590 คน ผู้ป่วยอาการหนักรวม 3,277 คน ซึ่งองค์การอนามัยโลกยังคงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น

มันกลับมาแล้ว! กรมควบคุมโรค เผยผู้ป่วยโควิดพุ่ง ช่วงฤดูหนาวนี้ นอน รพ. 24,590 คน