หลายร้อยชีวิตหวั่นใจ หลังบริษัท สั่งพนักงาน หยุด 3 เดือน จะถึงทางตันหรือไม่ - sotyotnews24.com

Thursday, November 30, 2023

ในเฟซบุ๊กเพจข่าวสารชลบุรี-ระยองได้เผยว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดระยองได้รับการประสานงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง กรณี บริษัทแดยู วิเนีย (ประเทศ) แจ้งหยุดการผลิตชั่วคราวเฉพาะพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 136 คน โดยสรุป สาระสำคัญได้ ดังนี้

1.ข้อมูลทั่วไป บริษัทแดยู วิเนีย (ประเทศ) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 500/69 หมู่ที่ 2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีนายจุงกิ ลี (เกาหลีใต้) เป็นกรรมการผู้จัดการ

2. สาระสำคัญของเหตุการณ์ บริษัทฯ แจ้งหยุดการผลิตชั่วคราวในช่วงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567 เฉพาะพนักงานฝ่ายผลิต และพนักงานสำนักงานบางส่วน จำนวน 136 คน เนื่องจากประสบปัญหาด้านการจัดส่งพาร์ทนำเข้าจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถจัดส่งพาร์ทให้กับทางบริษัทฯ ตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ มีประกาศฉบับ ที่ 012/2566 เรื่อง แจ้งหยุดการผลิตชั่วคราว เฉพาะพนักงานฝ่ายผลิต และพนักงานสำนักงานบางส่วน (จำนวน 136 คน) โดยแจ้งให้พนักงานทราบเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ บริษัทแดยู วิเนีย (ประเทศ) จำกัด โดยบริษัทแจ้งว่า พนักงานฝ่ายผลิต และพนักงานสำนักงานบางส่วน จำนวน 136 คน จะได้รับค่าจ้างร้อยละ 75 ในวันที่หยุดการผลิตชั่วคราว (คำนวณเฉพาะฐานเงินเดือน) ปัจจุบันทางบริษัทได้ขอจ่ายค่าจ้างเป็นร้อยละ 70 ของร้อยละ 75 และจะขอจ่ายค่าจ้างในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 ของร้อยละ 75 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ยังไม่ถึงรอบการจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรก ของการแจ้งหยุดการผลิตชั่วคราวฯ

3. การดำเนินการช่วยเหลือของหน่วยงานในสังกัด

3.1 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง จะดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 และรายงานให้กระทรวงแรงงานทราบต่อไป

3.2 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง จะติดตามความคืบหน้า และดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจต่อไป

หลายร้อยชีวิตหวั่นใจ หลังบริษัท สั่งพนักงาน หยุด 3 เดือน จะถึงทางตันหรือไม่