7 ธนาคาร กดเงินไม่ได้ แจ้งปิดปรับปรุงตู้ ATM-CDM 10-11 พ.ย. นี้ - sotyotnews24.com

Friday, November 10, 2023

ธนาคารใหญ่ได้แจ้งทยอยธนาคารปิดปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริการตู้ ATM/CDM เนื่องจากในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป จะเป็นวันแรกของการเริ่มให้คนที่ต้องการฝากเงินที่ ATM ต้องยืนยันตัวตนก่อน วันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์จึงได้รวบรวมรายชื่อธนาคารที่ประกาศปิดการให้บริการตู้ฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือ ตู้ CDM/ATM+ เป็นการชั่วคราวในช่วงวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งว่า เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ธนาคารจะปิดปรับปรุงระบบ CDM/VTM ไม่รวมเครื่อง ATM ส่งผลให้ท่านไม่สามารถทำรายการ ถอน ฝาก หรือโอนเงิน ณ ตู้ CDM/VTM ของธนาคารได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 พ.ย.66 เวลา 23.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 11 พ.ย.66 เวลา 05.30 น. กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมทางการเงินล่วงหน้า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขอแจ้งปรับปรุงเครื่องรับจ่ายเงิน/รับฝากเงินอัตโนมัติ ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบในวันที่ 10 พ.ย.66 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 11 พ.ย.66 เวลา 06.00 น. บริการที่ได้รับผลกระทบ และจะไม่สามารถใช้งานได้ มีดังนี้

เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (RATM) จะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง 06.00 น. และบริการ Krungsri Boarding Card และบริการพร้อมเพย์ จะไม่สามารถใช้งานได้บนเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ตั้งแต่เวลา 23.50 น. ถึง 00.15 น.

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยังแจ้งปิดปรับปรุงโมบาย/อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันที่ 12 พ.ย. 66 เวลา 22.30 น. ถึงวันที่ 13 พ.ย. 66 เวลา 05.00 น. บริการที่อาจจะได้รับผลกระทบบางส่วน และในบางช่วงเวลา มีดังนี้ โมบายแบงก์กิ้ง (KMA krungsri app)/อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Krungsri Online)/อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าธุรกิจ (Krungsri Biz Online)/โมบายแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าธุรกิจ (Krungsri Biz Online Application)/Kept by krungsri โมบายแอปพลิเคชัน

ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

ธนาคารกสิกรไทย ขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.66 เวลา 23.00 น. – วันเสาร์ที่ 11 พ.ย.66 เวลา 05.30 น. โดยช่องทางที่ไม่สามารถใช้งานได้ คือ ตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ และตู้ถอนและฝากเงินสดอัตโนมัติ กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ธนาคารกสิกรไทยขออภัยในความไม่สะดวก

ธนาคารกรุงไทย (Krungthai)

ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ธนาคารจะทำการพัฒนาระบบตู้ฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Krungthai ATM+)ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.00 น. ทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ชั่วคราว ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอื่นได้ตามปกติ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน แจ้งว่า ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.00-08.00 น. ช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้แก่ ตู้ ATM, โมบายแบงก์กิ้ง MyMo เป็นต้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่า ธ.ก.ส. หยุดบริการธุรกรรมทุกช่องทางชั่วคราว ได้แก่ แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ระบบ ATM และ CDM ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.00 น. รวม 7 ชั่วโมง เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการและรองรับธุรกรรมที่มีปริมาณมากขึ้นในอนาคต โดยลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมทุกชนิดได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย การฝาก โอน ถอน ผ่านตู้ ATM CDM ระบบ Banking Agent และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอดจนการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารอื่นกับตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb)

ทีทีบี แจ้งปิดปรับปรุงระบบตู้อัตโนมัติ เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2566 เวลา 23.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 11 พ.ย. 2566 เวลา 07.30 น.

ตู้ที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ (ตู้ CDM)

ตู้ถอนและฝากเงินสดอัตโนมัติ (ตู้ ATM แบบ All-In-One)

7 ธนาคาร กดเงินไม่ได้ แจ้งปิดปรับปรุงตู้ ATM-CDM 10-11 พ.ย. นี้