ฝนตกหนัก สั่งรับมือภัยพิบัติ เตือนจังหวัดนี้ รับมือน้ำหลาก-ดินถล่ม - sotyotnews24.com

Tuesday, November 21, 2023

20 พ.ย. 66 กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง โดยเฉพาะที่บริเวณ จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา จนถึงวันที่ 23 พ.ย. 66

โดยสถานการณ์ในพื้นที่ จ.ยะลา ทั่วทุกอำเภอมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดยะลา รายงานว่า สถานการณ์ฝนตก และระดับน้ำโดยรวมในพื้นที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในขณะนี้

นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่เฝ้าระวังภัยพิบัติต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำไหลหลาก ดินโคลนถล่ม บริเวณอำเภอเบตง อ.ธารโต อ.บันนังสตากาบัง อ.กรงปินัง และอ.ยะหา พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน อำเภอเมืองยะลา อ.รามัน และอ.ยะหา

โดยการประสารบูรณาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา ภาคเอกชน สั่งเตรียมพร้อมทั้ง ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลป้องกันสาธารณภัย เมื่อเกิดสถานการณ์เร่งให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝนตกหนัก สั่งรับมือภัยพิบัติ เตือนจังหวัดนี้ รับมือน้ำหลาก-ดินถล่ม