ไปต่อไม่ไหว โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ ประกาศเลิกจ้างพนักงานทุกคน - sotyotnews24.com

Wednesday, November 22, 2023

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (บลกท.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 11/2556 เรื่อง การเลิกจ้างพนักงาน โดยระบุว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯมาโดยตลอด ตามระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปี บริษัทฯประสบปัญหาขาดทุนสะสมมาโดยตลอด อีกทั้งบริษัทฯได้พยายามหาทางออกเพื่อหลีกเลี่ยงการเลิกจ้างพนักงาน แต่ผลการดำเนินงานยังคงประสบภาวะขาดทุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ดังนั้นบริษัทฯมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานทุกท่าน ทั้งนี้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย จะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (บลกท.) เป็นผู้ผลิตเหล็กแท่ง (Billet) และจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม, เหล็กลวด, เหล็กเพลาดำ, เหล็กปลอกเสา, เหล็กปลอกคาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 เป็นบริษัทในเครือ ฉื่อ จิ้น ฮั้ว (ผู้ผลิตภาชนะอลูมิเนียม และเสาไฟฟ้าตราจระเข้) ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทุนจดทะเบียน 3,500 ล้านบาท

ไปต่อไม่ไหว โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ ประกาศเลิกจ้างพนักงานทุกคน