ไม่เอาไว้ ขับออกแล้ว สส.พรรคก้าวไกล - sotyotnews24.com

Tuesday, November 7, 2023

คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล และสส.พรรคก้าวไกล นัดประชุมร่วมกันในวันนี้ (พ.ย.2566) เพื่อกำหนดบทลงโทษสูงสุดกับนายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม.คือพิจารณา"ขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค" หลังจากที่นายไชยามพวาน ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสำนึกหรือยอมรับว่าพฤติการณ์ของตนเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศ อีกทั้งยังไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจ ตลอดจนยังได้กระทำการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายโดยการเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายด้วย ก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอบทลงโทษ"ขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค" ได้มีมติให้ลงโทษด้วยการตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรค และกำหนดเงื่อนไขให้ดำเนินการและหนึ่งในเงื่อนไขกำหนดว่า

ต้องแถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้งสามรายอย่างจริงใจต่อการกระทําผิดทางวินัยดังกล่าว โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 และให้ยุติการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้งสามรายโดยทางตรงและทางอ้อม ขณะที่ถ้อยแถลงของนายไชยามพวาน เมื่อวันที่ 3พ.ย.2566 ระบุว่า เคารพมติพรรคฝากสื่อพิจารณาหลักฐานว่า นี่คือเป็นพฤติกรรมทางเพศและเข้าข่ายการคุกคามหรือไม่ ขอโทษเพื่อนๆที่ทำให้พรรคมีรอยร้าว ขอโทษประชาชนในพื้นที่ ที่พึ่งจะเอาหลักฐานมาให้ประชาชนได้ทราบ และนายไชยามพวานลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนตามปกติ ไม่แสดงท่าทีลาออกสส.แต่อย่างใด

ล่าสุดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 มีรายงานว่า

มติเอกฉันท์! ก้าวไกล ขับ ปูอัด - ไชยามพวาน พ้นพรรค เหตุ ไม่ขอโทษอย่างจริงใจและสร้างความเสียหายซ้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม

ไม่เอาไว้ ขับออกแล้ว สส.พรรคก้าวไกล