บริษัทดัง แจงแล้ว ปมจ้างพนักงานสมัครใจลาออก - sotyotnews24.com

Saturday, November 25, 2023

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียล เรื่อง การหยุดดำเนินการผลิตยางรถยนต์ที่โรงงานรังสิตนั้น เป็นความจริง สำหรับโรงงานแห่งนี้ดำเนินการในส่วนของการผลิตยางเรเดียลและยางธรรมดาสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้าง และสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันที่สูงของตลาดในประเทศไทย

ทั้งนี้บริษัทได้ตัดสินใจย้ายส่วนของกำลังผลิตจากโรงงานดังกล่าว ไปยังโรงงานผลิตยางรถยนต์ไทยบริดจสโตน ใน จ.ชลบุรีแทน และมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและส่งออกด้วย

ปัจจุบันบริดจสโตนมีโรงงานผลิตยางรถยนต์ ยางรถบรรทุก ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ยางสำหรับการบรรทุกหนัก, เหมืองแร่ ไปจนถึงยางเครื่องบิน และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวข้อง กระจายอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี, สระบุรี, ระยอง และสงขลา รวมทั้งสิ้น 13 แห่งทั่วประเทศไทย

เรามีการประกาศมาสักระยะแล้ว และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ตัดสินใจ ซึ่งบริษัทพร้อมดูแลเต็มที่ตามกฎหมายกำหนด ส่วนโรงงานรังสิต ปัจจุบันเราก็ยังคงใช้พื้นที่อยู่สำหรับรอรับการผลิตบางส่วน รวมทั้งส่วนของสำนักงานออฟฟิศ ระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมต่อไปยังโรงงานหนองแค จ.สระบุรี ตรงนี้เราก็ยังต้องดูแลอยู่

บริษัทดัง แจงแล้ว ปมจ้างพนักงานสมัครใจลาออก