อัปเดตค่าที่จอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ 2566 - 2567 หากจอดค้างคืนต้องเสียวันละเท่าไหร่ - sotyotnews24.com

Saturday, December 16, 2023

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หากจอดค้างคืนต้องเสียวันละเท่าไหร่ หากจอดชั่วคราวรับ-ส่งผู้โดยสารต้องเสียชั่วโมงละเท่าไหร่กัน วันนี้เราจะพามาอัปเดตค่าที่จอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ 2566 - 2567

อาคารจอดรถและลานจอดรถกลางแจ้งโซน 2 - 7

- อาคารจอดรถ (Zone 2 / Zone 3)อาคาร 6 ชั้น รองรับได้สูงสุด 5,572 คัน พร้อมทางเชื่อมต่อไปยังอาคารผู้โดยสารชั้น 3 (ประตู 3 และประตู 8) มีช่องจอดสำหรับผู้พิการ 62 ช่อง และพื้นที่จอดรถสำหรับผู้หญิง 110 ช่อง

- ลานจอดรถกลางแจ้ง (Zone 4)ด้านข้างของอาคารจอดรถ Zone 3 รองรับรถยนต์ได้ 357 คัน และรถจักรยานยนต์ได้ 1,715 คัน

- ลานจอดรถกลางแจ้ง (Zone 5)บริเวณด้านข้างโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ รองรับรถยนต์ได้ 455 คัน

- ลานจอดรถกลางแจ้ง (Zone 6 / Zone 7)บริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ รองรับรถยนต์ได้ 1,355 คัน มีช่องจอดสำหรับผู้พิการ 16 ช่อง

อัตราค่าบริการอาคารจอดรถและลานจอดรถกลางแจ้งโซน 2 - 7

ระยะเวลาจอด 1 ชั่วโมง รถยนต์ 25 บาท รถจักรยานยนต์ 10 บาท

ระยะเวลาจอด 2 ชั่วโมง รถยนต์ 50 บาท รถจักรยานยนต์ 20 บาท

ระยะเวลาจอด 3 ชั่วโมง รถยนต์ 80 บาท รถจักรยานยนต์ 30 บาท

ระยะเวลาจอด 4 ชั่วโมง รถยนต์ 110 บาท รถจักรยานยนต์ 40 บาท

ระยะเวลาจอด 5 ชั่วโมง รถยนต์ 145 บาท รถจักรยานยนต์ 50 บาท

ระยะเวลาจอด 6 ชั่วโมง รถยนต์ 180 บาท รถจักรยานยนต์ 60 บาท

ระยะเวลาจอด 7-24 ชั่วโมง รถยนต์ 250 บาท รถจักรยานยนต์ 70 บาท

หมายเหตุ :

1. เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชม. จอดเกิน 24 ชม. เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่

2. ยกเว้นรถที่มารับ-ส่งผู้โดยสารไม่เกิน 15 นาที (ฟรี 15 นาที)

ลานจอดรถระยะยาว (Long-term Parking) ลานจอดรถระยะยาว (Long-term Parking) อยู่ใกล้จุดบริการรถรับ-ส่งสาธารณะ รองรับรถยนต์ได้ 1,341 คัน

อัตราค่าบริการจอดรถลานจอดระยะยาว (Long-term Parking)

ระยะเวลาจอด 1 ชั่วโมง รถยนต์ 20 บาท รถจักรยานยนต์ 10 บาท รถโดยสาร 30 บาท

ระยะเวลาจอด 2 ชั่วโมง รถยนต์ 40 บาท รถจักรยานยนต์ 20 บาท รถโดยสาร 60 บาท

ระยะเวลาจอด 3 ชั่วโมง รถยนต์ 60 บาท รถจักรยานยนต์ 30 บาท รถโดยสาร 90 บาท

ระยะเวลาจอด 4 ชั่วโมง รถยนต์ 80 บาท รถจักรยานยนต์ 40 บาท รถโดยสาร 120 บาท

ระยะเวลาจอด 5 ชั่วโมง รถยนต์ 100 บาท รถจักรยานยนต์ 50 บาท รถโดยสาร 150 บาท

ระยะเวลาจอด 6 ชั่วโมง รถยนต์ 120 บาท รถจักรยานยนต์ 60 บาท รถโดยสาร 180 บาท

ระยะเวลาจอด 7-24 ชั่วโมง รถยนต์ 140 บาท รถจักรยานยนต์ 70 บาท รถโดยสาร 210 บาท

หมายเหตุ :

1. เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชม. จอดเกิน 24 ชม. เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่

2. ยกเว้นรถที่มารับ-ส่งผู้โดยสารไม่เกิน 15 นาที (ฟรี 15 นาที)

อัปเดตค่าที่จอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ 2566 - 2567 หากจอดค้างคืนต้องเสียวันละเท่าไหร่