สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม-พรปีใหม่ 2567 - sotyotnews24.com

Monday, December 25, 2023

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความระบุ เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ แปลความว่า จิตที่ฝึกแล้ว นำความสุขมาให้ เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2567

พร้อมด้วยพรประทานว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ขอท่านจงหมั่นฝึกจิตให้มั่นคงดี เพื่อความสุขความเจริญทุกเมื่อเทอญ

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม-พรปีใหม่ 2567