เขย่าขวัญธันวาคม โหรดังทักแรง 7 วันอันตราย ดวงดาวเข้าเกณฑ์ หายนะโยค - sotyotnews24.com

Friday, December 1, 2023

เพจเฟซบุ๊ก โหรรัตนโกสินทร์ - The rattanakosin ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เขย่าขวัญธันวาคม วันที่ 1- 7 ธันวาคม 2567 ดวงดาวเข้าเกณฑ์ หายนะโยค (ดอกอุตพิด) แก่ดวงเมืองและดวงโลก ต่อด้วยตรีโกณสังหาร และ จตุสดัยเลือด ส่งผลให้อากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน

เมษ มิถุน สิงห์ ตุลย์ ธนู กุมภ์ เกณฑ์หายนะโยค ดวงดาวร้อยเรียงในภพเบียนแก่ลัคนา เริ่มจากภพกดุมภะไปจบยังภพวินาศ อีกทั้งดาวพุธและดาวพฤหัสวิปริตถึงลัคนา ภัยทางน้ำ โอษฐภัย ความสูญเสียโปรดใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังสูงสุด

ตรีโกณสังหาร พันธุ-มรณะ-วินาศ กรกฎ พิจิก มีน ทะเลาะแตกหัก อุบัติเหตุ ยานพาหนะและบ้านเรือนเสียหาย

จตุสดัยเลือด พฤษภ สิงห์ พิจิก กุมภ์ ข่าวร้าย ผ่าตัด อุบัติเหตุ เลือดตกยางออก เราทุกคนต่างมีเวลาในชีวิตน้อยลงทุกวัน สิ่งใดเป็นกุศลให้รีบทำ สิ่งใดเป็นอกุศลให้รีบทิ้ง.. โหรรัตนโกสินทร์ - The Rattanakosin แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีเถาะ

เรียบเรียง สยามนิวส์

เขย่าขวัญธันวาคม โหรดังทักแรง 7 วันอันตราย ดวงดาวเข้าเกณฑ์ หายนะโยค