บ้านสวน ‘พ่ออี๊ด สุประวัติ’ ห่างวงการเสียน้ำตาให้ทั้งประเทศ - sotyotnews24.com

Sunday, December 24, 2023

บ้านสวน ‘พ่ออี๊ด สุประวัติ’ ห่างวงการเสียน้ำตาให้ทั้งประเทศ

คนร้องไห้ เสียน้ำตาให้ทั้งประเทศบ้านสวน ‘พ่ออี๊ด สุประวัติ’ ห่างวงการ ใช้ชีวิตสมถะกับภรรยาในวัย 85 ปี

อีกหนึ่งนักแสดงที่ใครหลายคนชืนชอบนั่นคือพ่ออี๊ดสุประวัติ ปัทมสูต ปัจจุบันอายุ 85 ปี เกิด 22 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2481เป็นนักแสดง และ ผู้กำกับการแสดงเชื้อสายลูกครึ่งไทย-โปรตุเกส ได้รับการยกย่องจากสำนัก

งานคณะกรรมการวั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงประจำปี พ.ศ. 2553 เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ ขุนไมตรีเสน่หา (ไสว ปัทมสูต) กับทองใบ

ปัทมสูต จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ โรงเรียนพานิชยการเชตุพนได้รับปริญญาคณะมนุษยศาสตร์มหาบัณฑิ ต กิ ต ติม ศั ก ดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านชีวิตส่วนตัว

เขาสมรสกับศรีสุดา สุกิจจวนิช มีบุตรทั้งสิ้ น 3 คน คนแรกชื่อก้ามปู สุ ว ร ร ณปั ท ม์ (รสวรรณ สุกิจจวนิช)คนที่สองกุ้งนาง ปัทมสูต (ศรันยา สุกิจจวนิช) และชัชเวทย์ สุกิจจวนิช และบุตรที่เ กิ ด กั บ นี รนุ ช เมฆใหญ่

น้องสาวของนันทวัน เมฆใหญ่ คือ กษาปณ์ ปัทมสูตและก่อนหน้านี้พ่ออี๊ดสุประวัติใครเห็นก็ต้องตกใจเพราะรูปร่างซูบผอมลงไปอย่างมาก แตกต่างจากที่เคยเห็นตามงานก่อนหน้านี้

ก็เลยต้องขออนุญาตถามว่าเกิดอะไร ขึ้นหรือเปล่า รูปร่างถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้ โดยพ่ออี๊ดก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่า ตนทำ IF มาได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วโดยกินข้าว 8 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ไม่กินอะไร

เลย 16 ชั่วโมง ส่งผลให้น้ำหนักหายไปประมาณ 7 กิโล และก่อนหน้านี้ นักแสดงอาวุโส ผู้กำกับ วัย 85 ปีพ่ออี๊ ด สุประวัติ ปัทมสูต ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช าติ สาขาศิลปะการแสดงประจำปี พ.ศ.2553 เข้ารับการผ่าตัดนิ่ว

ในถุงน้ำดี ล่าสุด อ า ก า ร ป ล อ ด ภั ยดี แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจขอให้พ่อ อี๊ดมีสุขภาพแข็งแรงอย่างมากมาย

พ่อ อี๊ดได้โพสต์ภาพพร้ อ ม เ ขี ย น ข้ อ ค ว ามบอกว่า “ก่อนเข้าห้องผ่าตัดที่จับจองมาครึ่งเดือนกว่า เจ้าหน้าที่และพยาบาลเดินกันตรึม ถ้าไม่แต่งฟอร์มห้องผ่าตัดกันก็ดูเหมือนนักศึกษาเตรียมตัวเข้ า ห้ อ ง เรียนเตียงเราเข็นลงมาจากห้องพักข้างบนชั่น 11 :38 เพื่อมา เ ข้ า เ จี๋ ย น สิ่ ง เ กิ น ที่ นี่ ”

บ้านสวน ‘พ่ออี๊ด สุประวัติ’ ห่างวงการเสียน้ำตาให้ทั้งประเทศ