เศรษฐา ประกาศข่าวดี เตรียมประกาศปรับค่าแรงขึ้นอีกรอบ - sotyotnews24.com

Tuesday, December 26, 2023

ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและมว.คลัง แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.ได้พิจารณาเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 2567 ของแรงงานทั่วประเทศ โดยมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง หรือไตรภาคี ที่มีมติให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 2-16 บาท ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หลังจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมครม. ในครั้งนี้แล้ว ได้หารือกันว่าคณะกรรมการค่าจ้างรอบใหม่ จะมีการประชุมอีกครั้งในช่วงต้นปีหน้า ประมาณเดือนม.ค.2567 เพื่อกำหนดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบใหม่ เพื่อให้ระดับค่าแรงขั้นต่ำของพี่น้องแรงงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม

เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ จะพยายามปรับให้สูงขึ้น เพื่อประกาศใช้อีกครั้งในเดือน.ค. 2567 ใหม่อีกรอบ โดยไม่จำเป็นที่จะมีการปรับขึ้นค่าแรงครั้งเดียวในแต่ละปี โดยดูตัวเลขที่เหมาะสมกับรายอำเภอ และรายอาชีพจริงๆ ที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นายกฯ กล่าว

เศรษฐา ประกาศข่าวดี เตรียมประกาศปรับค่าแรงขึ้นอีกรอบ