สิ้น หลวงพ่อล้าน เกจิดังสุราษฎร์ สิริอายุมงคล - sotyotnews24.com

Thursday, December 28, 2023

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 17.44 น.ที่ผ่านมา พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ (หลวงพ่อล้าน เขมจิตฺโต) อายุ 90 ปี 7 เดือน พรรษา 63 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพุนพิน และอดีตเจ้าอาวาสวัดเกษมบำรุง (ขนาย) อ.พุนพิน เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ละสังขารลงอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน ยังความโศกเศร้าของบรรดาศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก

สำหรับประวัติหลวงพ่อล้าน เขมจิตฺโต มีนามเดิมว่า ล้าน สงนรินทร์ (แช่ฟุ้ง) เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2476 ที่บ้านคลองเคี่ยม ต.บางงอน อ.พุนพิน บิดาชื่อ นายสุกปั้น มารดาชื่อ นางพร้อย สงนรินทร์ ครอบครัวมีพี่น้อง 7 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 2 ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างลำบากต้องช่วยเหลือครอบครัวทำงาน แต่ยังมีเวลาที่จะศึกษาเล่าเรียน เมื่ออายุ 7 ขวบ ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดขนาย จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากนั้นได้ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพทำนา และปลูกผักขาย ใช้ชีวิตในวัยหนุ่มด้วยการหาเลี้ยงครอบครัว

ในวัย 27 ปี ได้กราบลาบุพพการีเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ.2503 ณ วัดขนาย โดยมีพระครูสถิตสันตคุณ (หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน) เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูพิทักษ์ธรรมสาร (หลวงพ่อพริ้ม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูรัษฎารามคณิศร์ เจ้าคณะตำบลบางงอน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า เขมจิตฺโต

ท่านได้ศึกษาในพระปริยัติธรรมอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี -โท-เอก ก่อนหันไปศึกษาวิชาอักขระขอม ลงเลขยันต์จากหลวงพ่อพริ้ม นอกจากวิทยาคมอักขระขอม ท่านยังได้เรียนวิชาต่อกระดูกตำรับวัดขนายโดยตรงจากหลวงพ่อพริ้มผู้เป็นอาจารย์ จนมีความเชี่ยวชาญได้นำวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาใช้รักษาชาวบ้านที่ประสบอุบัติเหตุกระดูกหักให้หายเป็นปกติ จึงเป็นที่กล่าวขานกันมากว่า” หากมีเหตุกระดูกหัก หรือกระดูกแตกให้นำคนเจ็บมาทำการรักษากับพ่อหลวงล้านที่วัดขนาย รับรองหายเป็นปกติทุกราย

ช่วงก่อนท่านอาพาธ มีผู้ได้รับบาดเจ็บมารักษาที่วัดขนาย ท่านจะให้คำปรึกษาในเรื่องการต่อกระดูก และการรักษาด้วยน้ำมันสมุนไพรตามตำราที่ท่านได้ร่ำเรียนมา หากมีคนบาดเจ็บมาที่วัดอย่างฉุกเฉินหรือในกรณีที่บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆท่านก็ช่วยดูแลรักษาคนเจ็บด้วยตนเอง ส่วนการดูแลรักษาประจำนั้นจะมีหมอพื้นบ้านเป็นผู้ทำการรักษาอยู่ภายในอาคารผู้ป่วยของวัดที่ท่านได้สร้างไว้ให้ แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตาเอาใจใส่ของท่านเสมอมา

สิ้น หลวงพ่อล้าน เกจิดังสุราษฎร์ สิริอายุมงคล