ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. วันนี้ 17 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. - sotyotnews24.com

Wednesday, January 17, 2024

ตรวจผล สลาก ธอส. สลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลุ้นสลาก ชุดวิมานเมฆ PLUS ชุดพิมานมาศ Plus ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ต่อเงินต่อทอง และอื่นๆทุกรางวัล งวดนี้เป็นหวย ธอส. 17/1/67 สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันที่ 17 มกราคม 2567

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ สามารถตรวจผลหวยธอส. 17/1/67 การออกรางวัลสลากต่อเงินต่อทอง ธอส. ได้ในเวลา 17.00-18.30 น. ทุกวันที่ 16 ของเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

- ชุดวิมานเมฆ PLUS

- ชุดพิมานมาศ

- ชุดพิมานมาศ PLUS

- ชุดพิมานมาศ PLUS Phase 2

- ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาว PLUS และ ชุดต่อเงินต่อทอง

- ชุดพราวพิมาน PLUS ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566

- ชุดขาลเพิ่มพูน และ ชุดขาลเพิ่มพูน 2566

ตรวจหวย ธอส.วันนี้ ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. 17 มกราคม 2567

ประกาศผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2567

- รางวัลชุดวิมานเมฆ PLUS ครั้งที่ 16

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

xxxxx

รางวัลที่ข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท

xxxxx

รางวัลที่ 2 จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

xxx

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus ครั้งที่ 12 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

xxxx

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ครั้งที่ 8 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 และรางวัลเลขท้าย ใช้ผลรางวัลเดียวกับ ชุดพิมานมาศ Plus

xxx

รางวัลที่ 2 จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

xxx

รางวัลเลขท้าย 4 ตัวมี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

xxx

รางวัลเลขท้าย 3 ตัวมี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

xxx

รางวัลเลขท้าย 2 ตัวมี 1 รางวัล รางวัลละ 200 บาท

xxx

รางวัลเลขท้าย 1 ตัวมี 1 รางวัล รางวัลละ 100 บาท xx

- รางวัลชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 39 ชุดเกล็ดดาว Plus ครั้งที่ 14 และรางวัลชุดต่อเงินต่อทองครั้งที่ 25

รางวัลที่ 1 มีชุดละ 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาว Plus และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 1,000,000 บาท xxx

รางวัลที่ 2 มีชุดละ 4 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 100,000 บาท xxx

รางวัลที่ 3 มี ชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 10,000 และ ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 20,000 บาท xxx

รางวัลที่ 4 มีชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 500 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 1,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 10,000 บาท xxx

รางวัลเลขท้าย 3 ตัวมี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 100 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 200 บาท

xxx

รางวัลสลับเลขท้าย 3 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท xxx

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท xxx

รางวัลสลับเลขท้าย 2 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 20 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 50 บาท xxx

รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 25 รางวัลละ 30 บาท xxx

- รางวัลชุดพราวพิมาน Plus ครั้งที่ 26 และรางวัล ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 ครั้งที่ 2

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท xxx

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

xxx

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

xxx

รางวัลเลขท้าย 1 ตัว ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

xxx

- รางวัลชุดขาลเพิ่มพูน ครั้งที่ 21 และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 ครั้งที่ 6 ใช้เลขรางวัลเดียวกับชุดขาลเพิ่มพูน

-รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูนมี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

xxx

รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

xxx

รางวัลที่ 2 ชุดละ 4 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 10,000 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 20,000 บาท

xxx

รางวัลที่ 3 ชุดละ 40 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 1,000 บาท และชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 2,000 บาท

xxxx

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 70 บาทและชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 90

xxx

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 15 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 40 บาท

xxx

ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. วันนี้ 17 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น.