ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 ม.ค.67 - sotyotnews24.com

Sunday, January 21, 2024

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (22 ม.ค.67) อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด ราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมันดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ เชลล์(Shell) ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (22 ม.ค.67) อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน ปตท.

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.89 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.08 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 43.74 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (22 ม.ค.67) อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน บางจาก

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.89 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.08 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (22 ม.ค.67) อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน เชลล์

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.55 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 ม.ค.67