ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2567 ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า รอไม่นานก็ได้เลย - sotyotnews24.com

Wednesday, January 3, 2024

เข้าสู่ปี 2567 อย่างเป็นทางการแล้ว วันนี้ทีมงานจะพามาดูว่าต่อใบขับขี่ 2567 ที่กรมการขนส่งทางบก ต้องใช้เอกสาร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง โดยมีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

บัตรประชาชนตัวจริง

ใบขับขี่เดิม

ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ใบรับรองผลทดสอบการอบรมใบขับขี่ ซึ่งแนะนำให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com จะได้ไม่ต้องรอนาน

มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น การทดสอบทางสายตา, ทดสอบการมองเห็นสี, ทดสอบปฏิกิริยาเท้า

ต่อใบขับขี่ 2567 แบบไม่ต้องจองคิว

การต่อใบขับขี่ 2567 ทั้งแบบ 2 ปี เป็น 5 ปี และแบบ 5 ปี เป็น 5 ปีนั้น ไม่จำเป็นต้องจองคิวออนไลน์แล้ว ขอเพียงอบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาก่อน จากนั้นนำผลผ่านการอบรมออนไลน์แนบมาพร้อมกับใบรับรองแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันที

ค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ ปี 2567

รถยนต์ 505 บาท

รถจักรยานยนต์ 255 บาท

ต่อใบขับขี่ 2567 สามารถทำล่วงหน้าได้ไหม

สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ ทันทีที่ถือใบอนุญาตขับรถครบ 1 ปี

หากใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่

หากใบขับขี่ขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่

จองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ 2567

แต่สำหรับใครที่ต้องการดูคิวทำใบขับขี่ก่อนที่จะไปรับบริการ สามารทำผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ผ่านช่องทางต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กรมการขนส่งทางบก Call Center 1584 หรือ Line ID: @dltnews

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2567 ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า รอไม่นานก็ได้เลย