วันหยุดธนาคาร 2567 - sotyotnews24.com

Thursday, January 4, 2024

วันหยุดธนาคาร 2567 ในแต่ละเดือนหยุดวันไหนบ้าง ตามไปชมพร้อมๆกันเลยจ้า

เดือนมกราคม 2567

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)

เดือนเมษายน 2567

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567)

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)

เดือนพฤษภาคม 2567

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ชดเชย วันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

เดือนมิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เดือนกรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)

เดือนสิงหาคม 2567

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม 2567

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 ชดเชยวันนวมินทรมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และ วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

สำหรับสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

การยกเลิกวันหยุดของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (1 กรกฎาคม) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ยกเลิกวันหยุดเพิ่มเติมสำหรับการปิดบัญชีประจำปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (1 เมษายน) ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป

วันหยุดธนาคาร 2567