อุเทนถวาย ประกาศ หลัง 2 สถาบันดัง เปิดศึกกลางสกายวอล์กปทุมวัน - sotyotnews24.com

Tuesday, January 9, 2024

วันที่ 9 ม.ค.67 จากเหตุการณ์นักศึกษา 2 สถาบันเปิดศึกยกพวกทะเลาะวิวาทกัน บริเวณห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ย่านปทุมวัน กทม. เหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา

ล่าสุดมีประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย เรื่องงดการจัดการเรียนการสอนภายใน เขตพื้นที่อุเทนถวาย

โดยระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2567 ณ บริเวณศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา

อาศัยอำนาจตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ 2963/2566 ลงวันที่ 19 ต.ค.2566 เรื่องมอบหน้าที่และอำนาจให้ผู้บริหารกำกับ การบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

จึงให้อาจารย์ทุกท่าน งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบแก่นักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปี ภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 ม.ค.2567 และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยเด็ดขาด

หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามระเบียบฯ ของทางมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค.2567

อุเทนถวาย ประกาศ หลัง 2 สถาบันดัง เปิดศึกกลางสกายวอล์กปทุมวัน