หมอเตือน!! ปีนี้ เจอ 3 โรคระบาด พร้อมเฝ้าระวัง 12 โรคอันตราย - sotyotnews24.com

Wednesday, January 10, 2024

วันนี้ (10 ม.ค.2567) นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า โรคที่จะระบาดอย่างแน่นอนในปี 2567 คือ โควิด-19 ไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่

1.โควิด-19 ถือเป็นโรคที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกัน สามารถลดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อ แต่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเปราะบาง 608 เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง โรคอ้วน มะเร็ง และหญิงตั้งครรภ์ ที่ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หากไปในสถานที่เสี่ยงให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ โดยปี 2566 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยทั้งหมด 652,868 คน เสียชีวิต 848 คน จึงได้มีการคาดการณ์ว่าปี 2567 จะพบผู้ป่วยประมาณ 649,520 คน

2.โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกันกับโรคโควิด 19 มีความรุนแรงสามารถทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิดได้พร้อมกันปีละ 1 ครั้ง ข้อมูลสถานการณ์ในปี 2566 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 460,325 คน เสียชีวิต 29 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะพบผู้ป่วยประมาณ 346,110 คน

3.โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะ โดยในปี 2566 พบผู้ป่วยทั้งหมด 156,097 คน เสียชีวิต 187 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะพบผู้ป่วยประมาณ 276,945 คน เสียชีวิต 280 คน ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องช่วยกันเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บภาชนะให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย

อธิบดีกรมควบคุมโรค ยังระบุอีกว่า โรคที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2567 ยังมีอีก 12 โรค เช่น มือเท้าปาก หัด ไข้ดิน ฉี่หนู ไข้หูดับ ไวรัสซิกา ชิคุนกุนยา และ วัณโรค รวมไปถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน เอชไอวี โดยการพยากรณ์โรคระบาดในปีนี้ เพื่อให้หน่วยบริการรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับมือหากผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งประชาชนจะได้เตรียมตัวรับมือด้วย

หมอเตือน!! ปีนี้ เจอ 3 โรคระบาด พร้อมเฝ้าระวัง 12 โรคอันตราย