ขนส่งฯ เตือน ใช้ป้ายแดงปลอม คุก 5 ปี ปรับ 1 แสน - sotyotnews24.com

Saturday, January 13, 2024

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า ตามข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ขับรถใช้ป้ายแดงปลอม โดยรถคันดังกล่าวเป็นของญาติผู้ขับรถและได้ซื้อรถกับโชว์รูมแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของรถไม่ทราบว่าได้รับป้ายแดงปลอม จึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปในวงกว้าง ขบ. แนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่ โดยป้ายแดงที่ออกให้โดย ขบ. อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น สามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา ต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้

นายเสกสม กล่าวต่อว่า ซึ่ง ขบ. ออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถ เพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้า หรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น โดยแต่ละบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจะมีหมวดและหมายเลขป้ายแดงหมุนเวียนต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถด้วย โดยผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถ ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ ชื่อชนิดรถ เลขหมายตัวถัง เลขหมายเครื่องยนต์ ความประสงค์ในการขับรถยนต์ วันเดือนปี และระยะเวลาที่นำรถออกไปใช้ ทั้งนี้ ป้ายแดง ถือเป็นเอกสารของทางราชการ

นายเสกสม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ขอเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียน หรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม มีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน-5 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้แนะผู้ซื้อรถตรวจสอบจำนวนวันการใช้รถขณะติดป้ายแดงต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ หากเจ้าของรถนำป้ายแดงไปใช้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ดำเนินการนำรถไปจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ย้ำให้เจ้าของรถป้ายแดง ที่ยังไม่จดทะเบียน รีบจดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหากรณีถูกโจรกรรมซึ่งยากต่อการติดตามตรวจสอบ

ขนส่งฯ เตือน ใช้ป้ายแดงปลอม คุก 5 ปี ปรับ 1 แสน