หลายคนยังไม่รู้ เอกสารสำคัญ 6 อย่างหาย ทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ - sotyotnews24.com

Tuesday, January 2, 2024

เอกสารส่วนตัว 6 ประเภทที่ถ้าทำหาย ก็สามารถขอทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ มีดังต่อไปนี้

สำเนาทะเบียนบ้าน ใช้บัตรประชาชนเจ้าบ้านเพื่อขอทำใหม่ กรณีมอบอำนาจ ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

บัตรประชาชน ใช้เอกสารที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อขอทำใหม่

ป้ายทะเบียนรถ ใช้สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประชาชน หากติดไฟแนนซ์ต้องมีหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ เพื่อขอทำใหม่

ใบอนุญาตขับขี่ ใช้บัตรประชาชนพร้อมสำเนา เพื่อขอทำใหม่

บัตรประกันสังคม บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ใช้บัตรประชาชนเพื่อขอทำใหม่

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ใช้เอกสารที่กำหนดตามแต่ละประเภทผู้เสียภาษี เพื่อขอทำใหม่

อย่างไรก็ตาม การไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเปรียบเสมือนหลักฐานยืนยันว่า เอกสารนั้นๆ ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว หากถูกเอาไปใช้ที่อื่น เราสามารถนำหลักฐานไปยืนยันได้ว่าเราไม่ได้ทำ ทั้งนี้ เอกสารเหล่านี้มีความสำคัญ หากเกิดสูญหาย ก็ควรรีบดำเนินการขอใหม่โดยทันที

หลายคนยังไม่รู้ เอกสารสำคัญ 6 อย่างหาย ทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ