จากกรณี สมโภชน์ โตรักษา ผู้ดำเนินรายการ คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทโดยได้ระบุข้อความว่า - sotyotnews24.com

Friday, January 19, 2024

การยุติบทบาทรายการคอลัมภ์หมายเลข 7 (สมโภชน์ โตรักษา)สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน รายการคอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง ซึ่งเผยแพร่ทางช่อง 7 สีและเปลี่ยนมาเป็นช่อง 7HD ซึ่งผม"นายสมโภชน์ โตรักษา" เป็นผู้รับผิดชอบหลักผลิตผลงานนี้ นับตั้งแต่ปี 2554 ด้วยความสุขและภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่พลเมืองไทยในการช่วยปกป้องติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นเงินของคนไทยทุกๆ คน ให้มีการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง และมีความคุ้มค่ามากที่สุด

ปัจจุบัน ผมไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการผลิตผลงานคอลัมน์หมายเลข 7 หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการคอลัมน์หมายเลข 7 แล้ว และได้ตัดสินใจลาออกจากช่อง 7HD โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมส่งเสริมสนับสนุนรายการคอลัมน์หมายเลข 7 มาตลอด รวมทั้งคนไทยทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมส่งข้อมูลแจ้งเบาะแส จนนำไปสู่การติดตามตรวจสอบแก้ไขการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้ถูกต้อง เพราะเงินแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

สุดท้ายนี้ ผมหวังว่า พวกเราจะยังคงยืนหยัดช่วยกันติดตามตรวจสอบการทุจริตการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อทำให้ประเทศไทยของพวกเราทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับ

ขอบคุณครับ สมโภชน์ โตรักษา 19 มกราคม 2567 ** Credit ขอขอบคุณรูปภาพจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

จากกรณี สมโภชน์ โตรักษา ผู้ดำเนินรายการ คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทโดยได้ระบุข้อความว่า